CEO บางจากร่วมเสวนาแบ่งปันประสบการณ์บริหารธุรกิจในบทบาทผู้นำองค์กรสู่ความสำเร็จ

0
96

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในงาน GIFFARINE POWER UP YOUR STRENGTH ภายใต้หัวข้อ Transform Your Vision to Suit Your Success: พลิกมุมมอง สร้างวิสัยทัศน์ เพื่อความสำเร็จของคุณ” ในฐานะผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จ นำพาองค์กรปรับเปลี่ยน ขยายธุรกิจ และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีผลการดำเนินงานสูงสุดในรอบ 4 ทศวรรษ จากการวางแผนอย่างรัดกุม การขยายธุรกิจอย่างครอบคลุม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและทำให้พนักงานมีความสุข

นายชัยวัฒน์ ได้แบ่งปันประสบการณ์ทั้งในด้านการปรับตัวและการบริหารธุรกิจ เพื่อรับมือกับวิกฤติโควิด-19 หลักการบริหารคนต่างรุ่นต่าง Generation การสร้างความท้าทายในการทำงาน การเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดและการจัดการกับความเครียด ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมฟังหลายพันคนที่มาร่วมงานนี้ จัดโดย บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา