ทช.สร้างสะพานเชื่อมระบบนิเวศน์แห่งแรกในไทย คาดแล้วเสร็จกลางปี 68

0
100

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)สร้างสะพานเชื่อมระบบนิเวศน์แห่งแรกในไทยบนถนนสาย รย.4060 จ.ระยอง และ จ.จันทบุรีงบประมาณก่อสร้างรวม 587.516 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จกลางปี 2568 เพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า เพิ่มศักยภาพในการเดินทางให้ประชาชน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานบนถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4060 อำเภอเขาชะเมา,แก่งหางแมว จังหวัดระยอง,จันทบุรี “สะพานเชื่อมระบบนิเวศน์แห่งแรกในประเทศไทย” เพื่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า และเพิ่มศักยภาพในการเดินทางให้กับประชาชน รวมถึงร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ

ทช. ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสะพาน จำนวน 2 แห่ง บริเวณ กม.ที่ 4+525 ถึง กม.ที่ 5+155 และบริเวณ กม.ที่ 9+517.25 ถึง กม.ที่ 9+937.25 บนถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4060 อำเภอเขาชะเมา, แก่งหางแมว จังหวัดระยอง, จันทบุรี เพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศน์ระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จากเดิมที่มีถนนคั่นกลางมาเป็นสะพาน เพื่อให้รถยนต์สามารถสัญจรผ่านได้ รวมทั้งได้มีการรื้อถนนเดิมบางส่วนเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถเดินลอดใต้สะพานได้อย่างสะดวกปลอดภัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพรรณพืช ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน โดย ทช. ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

ลักษณะของการก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่งนี้มีความกว้างเท่ากัน คือ 11 เมตร รองรับการจราจร 2 ช่องทาง (ไป – กลับ) โดยสะพานแห่งที่ 1 มีความยาวรวม 630 เมตร และสะพานแห่งที่ 2 มีความยาวรวม 420 เมตร นอกจากนี้ทั้งสองสะพานยังมีที่จอดรถบนสะพาน มีความยาวด้านละ 30 เมตร ทั้งสองด้านของสะพาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้ที่สนใจสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ป่าที่เดินผ่านหรืออาศัยอยู่ในบริเวณสะพาน เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 587.516 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2568 ต่อไป