ขอเชิญร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัยวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น “คอมวีเจน” (Comvigen Bivalent)

0
11

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมเป็นอาสาสมัครสำหรับโครงการวิจัยวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น “คอมวีเจน” Comvigen Bivalent (โครงการ ChulaCov19)

คุณสมบัติอาสาสมัคร

  • อายุ 18 – 64 ปี
  • เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็มและเข็มล่าสุดเป็นชนิด mRNA
  • ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มล่าสุด มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน
  • ต้องหายจากการติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://crc.md.chula.ac.th/redcap/surveys/?s=4RCWAJ8WD7FXTFDM

หรือสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ เพื่อคัดกรองการเข้าร่วมโครงการวิจัย