เข้ม!ทช.ตั้งด่านตรวจนน.สกัดสายแบกเมืองย่าโม-พญาแล

0
60

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ ป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา และแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3024 แยก ทล.226 – บ้านโนนม่วง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา, ถนนทางหลวงชนบทสาย ชย.4008 แยก ทล.2037 – บ้านห้วยยางดำ อำเภอเกษตรสมบรูณ์ และถนนทางหลวงชนบทสาย ชย.4017 แยก ทล.187 – บ้านผักปัง อำเภอภูขียว, บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นการป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย รวมทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบาย “คมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ในทุกมิติ พร้อมกำชับถึงการทำงานในทุกขั้นตอน ต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ หมั่นตรวจตรากวดขัน บังคับใช้กฎหมายในเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการติดตามตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกินอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ทช. จะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและจะเวียนจัดตั้งด่านตรวจฯ ไปยังเส้นทางอื่น ๆ ให้ทั่วถึงต่อไป หากประชาชนพบเห็นรถบรรทุกน้ำหนักเกินสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146