เริ่มแล้ว!การรถไฟฯเพิ่มสถานีปลายทางถึง“สถานีอู่ตะเภา-จุกเสม็ด”เชื่อมโยงท่องเที่ยว

0
32

เริ่มแล้ว!การรถไฟฯขยายเส้นทางเดินรถสายตะวันออก เพิ่มสถานีปลายทางถึง“สถานีอู่ตะเภา” และ “สถานีจุกเสม็ด” เชื่อมโยงการท่องเที่ยว รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอีอีซี

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามนโนบายของกระทรวงคมนาคม และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ จึงได้ขานรับนโยบาย ขยายเส้นทางเดินรถสายตะวันออก  ให้บริการสถานีปลายทางเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ สถานีอู่ตะเภา และสถานีจุกเสม็ด เชื่อมโยงการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน รับการขยายตัวทางการท่องเที่ยว และการเติบโตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ทั้งนี้ ในการขยายเส้นทางสายตะวันออก จะมีการเพิ่มสถานีปลายทาง จากเดิมสิ้นสุดที่สถานีบ้านพลูตาหลวง ไปยังสถานีอู่ตะเภา และสถานีจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีขบวนรถให้บริการทุกวัน วันละ 2 ขบวน และเพิ่มอีก 2 ขบวนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์  มีรายละเอียดดังนี้

• ขบวนรถที่ให้บริการทุกวัน จำนวน 2 ขบวน

– เที่ยวไป ขบวนรถธรรมดาที่ 283 กรุงเทพ (หัวลำโพง) – จุกเสม็ด ออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06.55 น. ถึงสถานีอู่ตะเภา เวลา 11.32 น. ถึงสถานีจุกเสม็ด เวลา 11.45 น.

– เที่ยวกลับ ขบวนรถธรรมดาที่ 284 จุกเสม็ด – กรุงเทพ (หัวลำโพง) ออกจากสถานี

จุกเสม็ด เวลา 13.05 น. ออกจากสถานีอู่ตะเภา 13.17 น. ถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 18.15 น.

• ขบวนรถที่ให้บริการเพิ่มเติม เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ จำนวน 2 ขบวน

– เที่ยวไป ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 997 กรุงเทพ (หัวลำโพง) – จุกเสม็ด ออกจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06.45 น. ถึงสถานีอู่ตะเภา 09.57 น. ถึงสถานีจุกเสม็ด เวลา 10.10 น.

– เที่ยวกลับ ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 998 จุกเสม็ด – กรุงเทพ (หัวลำโพง) ออกจากสถานี

จุกเสม็ด เวลา 15.30 น. ออกจากสถานีอู่ตะเภา 15.43 น. ถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 18.55 น.

นายเอกรัช กล่าวว่า การเปิดให้บริการสถานีอู่ตะเภา” และ “สถานีจุกเสม็ด” จะช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางโดยรถไฟ เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรีที่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว เช่น ท่าเรือเฟอร์รี่จุกเสม็ด ท่าเรือจุกเสม็ด อู่ราชนาวีมหิดล ชุมชนแสมสาร เรือหลวงจักรีนฤเบศร หาดนางรำ หาดนางรอง คาดจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อวัน ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสนับสนุนการลงทุน และพัฒนาโครงการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  จัดรถยนต์ให้บริการรับส่งพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวฟรี จากสถานีจุกเสม็ดไปยังหาดนางรำ – นางรอง – เรือหลวงจักรีนฤเบศร โดยผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทาง  สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย