เศรษฐกิจดิ่งแน่ หากไร้ดิจิทัล วอลเล็ต

0
36

“ที่ประชุม กนง. ประมาณการปี 2567 คาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวได้ 3.2% แต่ถ้ารวมผลของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.8% “

ปิติ ดิษยทัต

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

 29 พ.ย. 2566