ลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ณ ห้องประชุม รฟม. โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. และนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ

0
271

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ณ ห้องประชุม รฟม. โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. และนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า การลงนามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 42/2559 เพื่อให้การเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน มีความต่อเนื่อง เป็นโครงข่ายเดียวกัน และสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้โดยเร็ว โดยคณะกรรมการคัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง -บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ตามมาตรา 35 และคณะกรรมการกำกับดูแล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ได้ร่วมกันดำเนินการเจรจากับ BEM จนได้ข้อยุติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนสัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยให้ BEM เป็นผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า บริหารจัดการการเดินรถและซ่อมบำรุง จนนำมาสู่การลงนามสัญญาสัมปทานฯ
สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ มีระยะทางรวม 27 กิโลเมตร มีแนวเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการเดินรถต่อเนื่องทั้งระบบแล้วจะมีระยะทางรวม 47 กิโลเมตร จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทาง ระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรมที่สถานีเตาปูน ซึ่งจะทำให้เกิดโครงข่ายรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จะเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงบางซื่อ-เตาปูน จะเปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2560 ช่วงหัวลำโพง-บางแค จะเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน 2562 และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จะเปิดให้บริการภายในเดือนมีนาคม 2563