ขนส่งฯตั้งด่านตรวจควันดำรถบรรทุก-บัสทั่วประเทศหวังช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

0
31

ขนส่งฯตั้งด่านเคลื่อนที่ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารต่อเนื่องทั่วประเทศ หวังช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ภาคขนส่ง ย้ำหากพบเกินกว่ากฎหมายถูกสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ“ห้ามใช้”ทันที แนะให้เจ้าของรถตรวจเช็กและซ่อมเครื่องยนต์ให้อยู่สภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกดำเนินการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตาม“นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันและลดมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากภาคคมนาคมขนส่ง” ของกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการจัดผู้ตรวจการขนส่งทางบกออกตรวจวัดควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ เพื่อให้รถโดยสารและรถบรรทุกมีค่าควันดำไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นการช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากการปล่อยฝุ่นควันจากท่อไอเสียของรถยนต์ในภาคการขนส่ง  โดยกรมการขนส่งทางบกติดตามการปฏิบัติหน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายของผู้ตรวจการในการออกตรวจวัดควันดำอย่างต่อเนื่อง พร้อมเก็บผลการตรวจสอบวัดควันทั่วประเทศในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการตรวจรถบรรทุกและรถโดยสารทั้งหมด จำนวน 547 คันพบรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีค่าควันดำที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดและถูกสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จำนวน 1 คัน  ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 15 ก.พ. 67 กองตรวจการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดได้ตรวจรถบรรทุกและรถโดยสารทั้งหมดสะสมทั่วประเทศ จำนวน 57,785 คัน พบรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีค่าควันดำที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดและถูกสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จำนวน 330 คัน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกแนะให้เจ้าของรถตรวจเช็กและซ่อมเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ โดยวิธีแก้ไขรถที่ปล่อยควันดำเบื้องต้น 1.ให้ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนกรองอากาศใหม่ 2.เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะเวลา 3.เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา 4.ปรับตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงให้ถูกต้อง 5.ตรวจเช็กและปรับตั้งหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นละออง และมีแรงดัน เป็นต้น เตือนหากตรวจวัดควันดำด้วยระบบวัดความทึบแสง แล้วมีค่าควันดำเกินร้อยละ 30 หรือตรวจวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง แล้วมีค่าควันดำ เกินร้อยละ 40 จะถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จนกว่าเจ้าของรถจะนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนด และนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้