“ยูดี ทรัคส์”สานต่อกิจกรรมปลูกฝัง‘ความปลอดภัย’เมื่อใช้ถนนร่วมรถบรรทุก

0
83

เมื่อเร็วๆนี้ ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการธนะดี ออโต้ ทรัคฯ จังหวัดเชียงราย สานต่อกิจกรรมฝึกอบรมปลูกฝังและตระหนักรู้ความปลอดภัยเมื่อต้องใช้ถนนร่วมกับรถบรรทุกภายใต้โครงการ “UD Road Safety for Children” ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย พร้อมมีแผนลุยกิจกรรมตอบแทนสังคมในภูมิภาคอื่นๆในปีนี้ตามเป้าหมาย‘Better Life’สร้างความยั่งยืนสู่ระบบโลจิสติกส์

โดยในวันงาน ทางยูดี ทรัคส์ ได้มีอาจารย์ผู้ฝึกสอนการขับขี่รถบรรทุก มาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ รวมทั้งยังให้เด็กๆในจำลองสถานการณ์จริงหากต้องเข้าใกล้ หรือต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ร่วมถนนกับรถบรรทุก เพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

นอกจากนี้ ทางยูดี ทรัคส์ และศูนย์บริการธนะดี ออโต้ ทรัคฯ จังหวัดเชียงราย ยังได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิเช่น ผ้าห่ม ชุดระบายสี ไอศครีม และมอบทุนร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อซื้อเครื่องกรองน้ำ และสร้างสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนและชุมชมอีกด้วย

นางสาวนริศรา คุ้มไข่น้ำ รองประธานฝ่ายขายพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง และหัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมนี้เราได้ร่วมมือกับศูนย์บริการธนดีฯ ตัวแทนดีลเลอร์ จังหวัดเชียงราย เป็นการสานต่อกิจกรรมตอบแทนสังคมซึ่งที่ยูดี ทรัคส์ เราให้ความสำคัญเพื่อเป็นการแนะนำ และสร้างความตะหนักรู้ถึงจุดบอด หรือมุมอับ ข้อควรระวังขณะใช้ถนนร่วมกับรถบรรทุก เพื่อความปลอดภัยต่อต่อเด็ก เยาวชน และชุมชน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ‘Better Life’ ที่เราตั้งเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนสู่ระบบโลจิสติกส์ ธุรกิจงานขนส่ง ผู้คน และโลกใบนี้ และนอกจากที่นี่แล้ว เรายังมีแผนที่จะทำกิจกรรมตอบแทนสังคมในภูมิภาคอื่นๆอีกภายในปีนี้”

สำหรับโรงเรียนชุมชนดอยช้างตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตำบลวาวี  อำเภอแม่ จังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขา ประกอบด้วยชนเผ่าอาช่า ลีซู ไทยใหญ่ และจีนยูนนาน จำนวนรวมกว่า 670 คน โดยเปิดสอน 3 ระดับชั้น ประกอบด้วยระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น