บวท.เตรียมพร้อมรับเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ 67 คาดการณ์เที่ยวบินเพิ่ม 20%

0
24

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กระทรวงคมนาคม คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 รวม 16,307 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน เตรียมความพร้อมทุกด้านรองรับการให้บริการจราจรทางอากาศให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 โดยมอบ บวท. เตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการจราจรทางอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งนำแนวทางการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) มาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศหนาแน่น หรือเกิดการกระจุกตัวของเที่ยวบิน และเตรียมวิธีปฏิบัติการให้บริการจราจรทางอากาศ (Standard Operating Procedures) ให้สามารถรองรับเที่ยวบินได้เต็มขีดความสามารถ (Capacity) ของท่าอากาศยานทุกแห่ง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีเที่ยวบินรวม 16,307 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,330 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รองรับได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ท่าอากาศยานดอนเมืองรองรับได้ 60 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ท่าอากาศยานภูเก็ตรองรับได้ 25 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เชียงใหม่รองรับได้ 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ด้านอัตรากำลังได้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลัก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเสริม และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ด้านระบบอุปกรณ์ได้เตรียมความพร้อมระบบการจัดการจราจรทางอากาศ และสถานที่ปฏิบัติงานสำรองในกรณีขัดข้องหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน  

ทั้งนี้ บวท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาคความมั่นคงเพื่อขอใช้พื้นที่ห้วงอากาศ (Airspace) ในช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานในภารกิจด้านความมั่นคง ทำให้สามารถใช้พื้นที่ห้วงอากาศรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุด รวมทั้งประสานงานกับท่าอากาศยานทุกแห่ง และสายการบินอำนวยความสะดวกและรองรับทุกเที่ยวบินได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานบริหารจัดการเวลาในการเดินทางเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น