“มนพร”เร่งแก้ปัญหา“ป้ายรถเมล์”ยังไม่ปรับเปลี่ยนข้อมูล

0
12

“มนพร” เร่งแก้ปัญหา“ป้ายรถเมล์” ยังไม่ปรับเปลี่ยนข้อมูล ลุยประสาน กทม.- ขบ.- ขสมก. จัดแผนแก้ปัญหาด่วน คาดอัพเดตข้อมูลบนป้ายเสร็จครบ 5,000 ทั่ว กทม. ภายใน 2 เดือนนี้ แจ้งประชาชนหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม-ร้องเรียนได้ที่สายด่วน ขบ. 1584 ตลอด 24 ชม.

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่มีประชาชนร้องเรียนในกรณีป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง (ป้ายรถเมล์) บางจุดยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงบนป้าย ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางนั้น ทั้งนี้ ตนเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงขอชี้แจงว่า ปัจจุบันมีป้ายหยุดรถเมล์ทั่วกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ติดตั้งมาตั้งแต่ปี 2555 – 2556 กว่า 5,000 ป้าย โดยในจำนวนดังกล่าว อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนป้าย   อีกประมาณ 500 ป้าย

สำหรับในขณะนี้ ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ กทม. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อร่วมบูรณาการเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จครบทั้งหมด โดยในระยะสั้น กทม. จะเร่งจัดทำการถอดตัวครอบที่เป็นเลขสายรถเมล์ออกไปก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการรถเมล์ ส่วนในระยะต่อไป จะดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งหมด ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่ากระบวนการต่าง ๆ จะแล้วเสร็จประมาณ 2 เดือนนับจากนี้ หรือภายในเดือนมิถุนายน 2567

นอกจากนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างเร่งจัดทำแผนสนับสนุนข้อมูลให้กับ กทม. ในการปรับปรุงข้อมูล   เลขสายรถเมล์บนป้ายหยุดรถโดยสารแต่ละจุดให้เป็นข้อมูลล่าสุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้อย่างถูกต้องทุกเส้นทาง อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม ต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อร้องเรียนต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน ขบ. โทร. 1584 และติดต่อ ขสมก. โทร. 1348