รฟท.สรุปภาพรวมช่วงสงกรานต์ 67 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยันไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

0
23

การรถไฟฯสรุปภาพรวมทางรถไฟช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงภาพรวมการเดินทางของประชาชนที่ใช้บริการรถไฟ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรองรับการเดินทางได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง มีผู้ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟ ทั้งสิ้น 564,779 คน 

ตามที่การรถไฟฯ ได้จัดมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ตามนโยบายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ทำให้ภาพรวมการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวของประชาชนในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการจัดเพิ่มตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถประจำทั้ง 214 ขบวนต่อวัน และเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไป-กลับ รวม 16 ขบวน ตลอดจนได้จัดเตรียมรถโดยสารสำหรับหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 40 คัน

สำหรับผู้ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟ ทั้งสิ้น 564,779 คน แบ่งเป็นขบวนรถเที่ยวไป 273,704 คน ขบวนรถเสริม 4,760 คน และขบวนรถเที่ยวกลับ 281,401 คน ขบวนรถเสริม 4,914 คน ขณะที่เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางสูงสุด คือ สายใต้ 197,026 คน ถัดมาเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ 150,475 คน สายเหนือ 103,574 คน สายตะวันออก 65,270 คน สายมหาชัย 40,779 คน และปิดท้ายที่สายแม่กลอง 7,655 คน เฉลี่ยมีผู้โดยสารเดินทาง วันละ 80,683 คน ส่วนภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุของผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟ ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานั้น มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุผู้โดยสารตกจากขบวนรถ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ท้ายนี้ การรถไฟฯ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ผู้ใช้บริการทุกคนที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการรถไฟในการเดินทาง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ส่งผลการเดินทางตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งการรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้บริการต่อไป