ทช.สรุปผลอำนวยความปลอดภัยและสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 67

0
15

ทช.สรุปผลอำนวยความปลอดภัยและสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พบ 3 สาเหตุเกิดอุบัติเหตุ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ร้อยละ 43.6 เมาสุรา ร้อยละ 20.6 คน/รถตัดหน้า ร้อยละ 13.2 โดยมีจำนวนอุบัติเหตุสะสมทั้งสิ้น 204 ครั้ง พาหนะเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 67.3

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ของกรมทางหลวงชนบท โดยมอบหมายให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบททั่วประเทศ เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย และศูนย์บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 17 เมษายน 2567  โดย ทช. ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน อาทิ การให้รายละเอียดข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลี่ยง และหน่วยลาดตระเวนดูแลด้านความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนตามจุดต่าง ๆ ในโครงข่ายสายทางหลวงชนบท พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็วให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์ 2567 พบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงชนบท 3 อันดับแรกคือ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ร้อยละ 43.6 เมาสุรา ร้อยละ 20.6 คน/รถตัดหน้า ร้อยละ 13.2 โดยมีจำนวนอุบัติเหตุสะสมทั้งสิ้น 204 ครั้ง สาเหตุหลักของพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ คิดเป็น ร้อยละ 67.3 ทั้งนี้ หลังจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ทช. จะนำข้อมูลสถิติดังกล่าวมาวิเคราะห์ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่จุดเสี่ยงอันตราย เพื่อให้การเดินทางของประชาชนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทช. ขอร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ มีน้ำใจต่อผู้ร่วมทาง และสวมหมวกนิรภัยระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์ หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.drr.go.th, Facebook : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม