วันครอบครัวโรคมะเร็งเด็ก 2567 ครั้งที่ 2 “ท่องโลกใต้ทะเล”

0
15

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าหน่วยฯ และทีมงาน จัดกิจกรรม วันครอบครัวโรคมะเร็งเด็ก 2567 ครั้งที่ 2 “ท่องโลกใต้ทะเล” ที่ ซีไลฟ์ แบงคอก สยามพารากอน โดยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็กและครอบครัว จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน นอกจากผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็กและครอบครัวจะได้ความสุข ความสนุก เพลิดเพลินกับสัตว์โลกใต้ท้องทะเลแล้ว ยังได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง พร้อมทั้งมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นกำลังใจให้กับกันและกันอีกด้วย