‘อาคม’เปิดเสวนาและนิทรรศการ “Thailand Transport 2017 Better Connect, Better Life” จ.เชียงราย

0
233

 

​นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาและนิทรรศการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย “Thailand Transport 2017 Better Connect, Better Life” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องยูโทเปีย โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
​นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “The Northern Connect : ภาคเหนือ เตรียมรับอนาคต” ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง โดยในปี 2560 กระทรวงฯ มีแผนดำเนินการด้านการคมนาคมทางราง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และสายบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น-มุกดาหาร-นครพนม และในปี 2565 มีเป้าหมายดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ จำนวน 4 เส้นทาง ระยะทาง 1,039 กิโลเมตร ขนาดราง 1.435 เมตร ความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวมทั้งเส้นทางมอเตอร์เวย์ สถานีขนส่งสินค้า ทางด่วน และการพัฒนาท่าเรือ สำหรับโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย จะเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายนนี้ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการออกทีโออาร์และประกวดราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 และจะสามารถก่อสร้างได้ประมาณต้นปี 2561 เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2565-2566 ส่วนโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย เส้นทางสายเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กิโลเมตร จะเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน 2560 คาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ในเดือนตุลาคม และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์-เด่นชัย ด้านการคมนาคมทางบก มีโครงการไฮเวย์สายเชียงใหม่-เชียงราย ระยะทาง 185 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด และมีแผนก่อสร้างถนนสาย อ.แม่สอด-ตาก ระยะทาง 80 กิโลเมตร ด้านการคมนาคมทางอากาศมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 20 ล้านคน จากเดิมที่รองรับได้ 18 ล้านคน