นครชัยแอร์ เผยสถิติผู้โดยสารพุ่งช่วงสงกรานต์ “ขอนแก่น” ทำลายสถิติ

นครชัยแอร์ เผย!! สถิติผู้โดยสารพุ่งช่วงสงกรานต์ ขอนแก่น ทำลายสถิติ ยอดเสริมรถสูงสุดกว่า 50% ไม่พบอุบัติเหตุร้ายแรง ตอกย้ำความสำเร็จ ตามแผนการคุมเข้มตลอดเทศกาล

0
250

นครชัยแอร์ เผย!! สถิติผู้โดยสารพุ่งช่วงสงกรานต์  ขอนแก่น ทำลายสถิติ ยอดเสริมรถสูงสุดกว่า 50% ไม่พบอุบัติเหตุร้ายแรง ตอกย้ำความสำเร็จ ตามแผนการคุมเข้มตลอดเทศกาล

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 -17 เมษายน 2560 มียอดผู้โดยสารเดินทางกับรถนครชัยแอร์สูงถึง 86,527 คน เห็นว่าประชาชนหันมาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น ประกอบกับประชาชนต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเพื่อฉลองเทศกาลในต่างจังหวัดอีกด้วย โดยสถิติเที่ยววิ่งของบริษัท เพิ่มขึ้นทุกเส้นทางจากปกติเดินรถวันละประมาณ 278 เที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทุกเส้นทางเพิ่มขึ้นสูงสุดเฉลี่ยวันละ 333 เที่ยว โดยเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่1 เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น เที่ยวบริการไป-กลับสูงขึ้นจากปกติ 48.5% ต่อวัน อันดับที่2 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี เที่ยวบริการไป-กลับสูงขึ้น 39.13% ต่อวัน และอันดับที่3 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ เที่ยวบริการไป-กลับสูงขึ้น 31.8 % ต่อวัน สำหรับมาตรการรองรับความปลอดภัยที่นครชัยแอร์ ดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง พบว่ามีอุบัติเหตุเพียง 0.39 % จากเที่ยววิ่งทั้งหมด ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายนที่ผ่านมา และไม่พบการทุจริตของการโก่งราคาค่าโดยสาร ถือเป็นความสำเร็จในการเสริมรถ และควบคุมอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

นางเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปว่า จากสถิติเที่ยววิ่งของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้น และปริมาณประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ทำให้เที่ยวรถที่เสริมไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด สืบเนื่องมาจากการที่นครชัยแอร์ ให้ความสำคัญของนโยบายด้านความปลอดภัยในการเดินทาง ตรวจเช็คอย่างเข้มงวดในทุกมาตรฐาน ของทุกเที่ยวบริการ รถทุกคันต้องเป็นรถของนครชัยแอร์เท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ และปลอดภัยตลอดการเดินทาง และยังพบปัญหาการติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งของลูกค้าในช่วงเทศกาลผ่าน Call Center 1624 เนื่องจากมีจำนวนสายโทรเข้าเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขโดยเพิ่มจำนวนพนักงานและระยะเวลาการทำงานเพื่อให้บริการลูกค้า ตลอดจนเพิ่มจำนวนพนักงานให้บริการผ่านช่องทาง NCA Social Booking ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เก็บสถิติข้อมูลจำนวนการติดต่อของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดเตรียมแผนการรองรับ การให้บริการในช่วงเทศกาลในโอกาสต่อไป บริษัทฯต้องขออภัยความไม่สะดวก และพร้อมปรับปรุงงานบริการให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นครชัยแอร์ พร้อมปรับตัว และเพิ่มกลยุทธ์ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 โดยพัฒนาเทคโนโลยี ให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงการซื้อตั๋วโดยสารโดยง่าย ได้ดำเนินการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้ใช้สะดวกขึ้น คาดว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 และเพิ่มช่องทางการซื้อตั๋วผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆนี้ คาดหวังว่าสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกจากการใช้บริการนครชัยแอร์ เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน นครชัยแอร์ขอบคุณลูกค้าที่ให้การตอบรับและไว้วางใจเลือกใช้บริการนครชัยแอร์