“อาคม” ล้อมคอก!!สั่งทำเซฟตี้ออดิตแพลน ป้องอุบัติเหุตงานก่อสร้างเมกะโปรเจ็กต์

"อาคม เติมพิทยาไพสิฐ" รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กรณีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเกิดเครนหล่นคนงานก่อสร้างทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 รายนั้น เรื่องนี้่ผมได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงและกำชับให้เข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยในการก่อสร้าง

0
175

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กรณีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเกิดเครนหล่นคนงานก่อสร้างทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 รายนั้น เรื่องนี้่ผมได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงและกำชับให้เข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยในการก่อสร้าง อีกทั้งตนยังได้สั่งการไปยังหัวหน้าส่วนราชการที่มีโครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบ ให้กวดขันเข้มงวดกับผู้รับจ้างงานมากขึ้น แม้แต่ละโครงการจะมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอยู่แล้วก็ตาม พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเจ้าของโครงการกลับไปจัดทำแผนการกำกับและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง หรือ เซฟตี้ออดิตแพลน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการทำงานของผู้รับเหมาว่าเป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนการก่อสร้าง และขั้นตอนความปลอดภัยหรือไม่

ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการทำเซฟตี้ออดิตแพลนแค่ 2 ส่วน คือในส่วนของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทที่ปรึกษาคุมงานเท่านั้น แต่จากนี้ต่อไปหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างจะต้องทำเซฟตี้ออดิตแพลนด้วย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการ  เข้าไปตรวจสอบกำกับดูแลความปลอดภัย ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาอีกชั้นหนึ่ง  เพราะที่ผ่านมาแม้ที่ปรึกษาคุมงานจะเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัย แต่ก็ยังถือว่าน้อยไป

“3ปีนี้โครงการก่อสร้างของรัฐบาลและคมนาคมมีจำนวนมาก ดังนั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะก่อสร้างที่แม้ว่าโครงการก่อสร้างจะมีสัญญากำหนดความรับผิดชอบประกันชีวิตคนงานอยู่แล้วก็ตาม แต่เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุ ผู้ที่เจ้าของโครงการ หรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วและเร่งเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุก่อนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเข้าไปกำกับที่ปรึกษาโครงการอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้ที่ปรึกษาโครงการละเลย คู่ขนานกับการลงโทษเมื่อเกิดเหตุขุ้น ไม่ว่าจะเป็นระเบียบข้อบังคับมีอยู่ชัดอยู่แล้วทั้งทางการดำเนินการตามกฎหมายทางคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงเอาผิดกับวิศวกรผู้ควบคุมงาน ส่วนทางบริษัทคู่สัญญาก็มีสัญญาระบุเงื่อนไขอยู่แล้ว”