ขบ.เผย “แท็กซี่”ยังครองแชมป์ ‘ทำผิด’มากสุด

กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)เผยผลการจัดระเบียบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะเดือนเม.ย.2560 ตรวจรถทั้งสิ้น 17,173 คัน พบกระทำความผิด 569 ชี้แท็กซี่กระทำผิดสูงสุด 280 ราย ย้ำขบ.ตรวจเข้ม จับปรับจริง

0
116

กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)เผยผลการจัดระเบียบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะเดือนเม.ย.2560 ตรวจรถทั้งสิ้น 17,173 คัน พบกระทำความผิด 569 ชี้แท็กซี่กระทำผิดสูงสุด 280 ราย ย้ำขบ.ตรวจเข้ม จับปรับจริง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยผลการคุมเข้มความปลอดภัย รถโดยสารสาธารณะประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมา รวม 17,173 คัน พบการกระทำความผิด 569 ราย โดยรถแท็กซี่ยังคงมีการกระทำความผิดสูงที่สุด รวม 280 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 70 ราย, ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด, นำรถหมดอายุมาใช้งาน เป็นต้น ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะ พบการกระทำความผิด จำนวน 176 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ถูกต้อง, ไม่นำรถเข้าตรวจสภาพตามรอบที่กำหนด ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดในลักษณะเดิม จะพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้มีคุณภาพ