กทพ.แจ้งปิดปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทาง ETCทางพิเศษฉลองรัช-เฉลิมมหานคร 14 พ.ค. 21.00 น.-15 พ.ค. 06.00 น.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)แจ้งผู้ใช้บริการกรณีปิดปรับปรุงอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูล ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษเฉลิมมหานคร 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.00 น.

0
183

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)แจ้งผู้ใช้บริการกรณีปิดปรับปรุงอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูล ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษเฉลิมมหานคร 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.00 น.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETC (Firewall) ตัวใหม่ เพื่อทดแทนอุปกรณ์ตัวเดิมที่เสื่อมสภาพ และทดสอบการย้ายระบบ Application HQ (CCB3) to DR (CCB4) โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลและระบบ Application HQ ของศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช เพื่อให้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติใช้งานอย่างมีเสถียรภาพ และลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ของทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานคร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.00 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถจำหน่ายและเติมเงินสำรองค่าผ่านทางบัตร Easy Pass ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงส่งผลให้ป้ายบอกยอดเงินคงเหลือในบัตรฯ แสดงค่าไม่ตรง ทั้งนี้ ผู้ใช้บัตรฯ ยังสามารถผ่านช่องทางอัตโนมัติได้ตามปกติ
กทพ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากผู้ใช้ทางมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุ หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง