ดอนเมืองทุ่ม 3.2 หมื่นล้านขยายเฟส 3 รองรับผู้โดยสารได้กว่า 40 ล้านคน/ปี

0
263

ดอนเมือง ทุ่มงบกว่า 3.2 หมื่นล้านขยายสนามบินดินเมืองเฟส 3 รองรับผู้โดยสาร40ล้านคน/ปี คาดเสนอเข้าบอร์ด ทอท. อนุมัติเดือน พ.ย นี้

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการสนามบินดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า  ขณะนี้สนามบินดอนเมืองมีผู้โดยสารมาใช้บริการกว่า 35 ล้านคน/ปี ดังนั้นเพื่อให้สนามบินมีศักยภาพรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางสนามบินดอนเมืองจึงเตรียมเสนอแผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 (ปี 2560 – 2565) มูลค่ากว่า 32,000 ล้านบาทให้บอร์ด ทอท. พิจารณาอนุมัติโครงการคาดว่าจะเสนอภายในเดือน พฤศจิกายน60 นี้ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 40ล้านคน /ปี จากเดิมรองรับ30-35ล้านคน/ปี

“เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรในสนามบินดอนเมือง จึงมีแนวโน้มที่จะแยกโครงการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automatic People Mover : APM) ซึ่งเป็น1ในแผนการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถสนามบินดอนเมือง ซึ่งเป็นโครงการระบบรถไฟฟ้า เชื่อมระหว่างอาคารจอดรถ อาคารผู้โดยสาร และส่วนต่างๆ ภายในสนามบิน ออกมาดำเนินการก่อน โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาการจราจรและความเดือดร้อนในการเดินทางมายังสนามบินดอนเมืองล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการรื้อถอนอาคารทางด้านทิศเหนือ เพื่อ เตรียมพร้อมในแผนงานก่อสร้างไว้ล่วงหน้า โดยละเอียดของวงเงินและกรอบเวลาดำเนินการจะมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง”

นอกจากนี้ นายเพ็ชร กล่าวอีกว่าภาพรวมการให้บริการของสนามบินดอนเมืองในปัจจุบัน หรือ หรือในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560 (ม.ค.-มี.ค.) มีเที่ยวบิน 63,918 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 7.1 %ขณะที่มีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 9,625,000 คน เพิ่มขึ้น8.74 % ขณะที่ปริมาณการจราจรทางอากาศของ สนามบินในการกำกับดูแลของ ทอท. ทั้ง 6 แห่งในช่วงเวลาเดียวกันมีเที่ยวบินรวม 211,054 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น6.4 %เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีผู้โดยสารกว่า 34,896,000 คนหรือเพิ่มขึ้น 7.96%