ทช.เปิดใช้อุโมงค์ทางลอดจุดตัดทางรถไฟเมืองหมอแคน

0
167

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้อุโมงค์ทางลอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟ จ.ขอนแก่น เพิ่มความปลอดภัย แก้ไขปัญหาการจราจร

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2–บ้านโคกท่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดถนนกับทางรถไฟได้อย่างสมบูรณ์ สนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการรองรับโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง (รถไฟรางคู่) ทำให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย ต่อทั้งประชาชนผู้ใช้เส้นทางของกรมทางหลวงชนบทและผู้โดยสาร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
411 ล้านบาท

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า โครงการฯดังกล่าวมีความยาวทั้งหมดประมาณ 2.125 กิโลเมตร แบ่งเป็น ความยาวอุโมงค์ทางลอดรวม 810 เมตร และถนนเชื่อมกับถนนเดิม อุโมงค์มีความกว้าง 11 เมตร รองรับการจราจร 2 ช่องจราจร ไป–กลับ มีแผงกั้นคอนกรีตตรงกลาง (Concrete Median) สำหรับเบี่ยงทิศทางการจราจร รวมทั้งมีแผงกั้นเหล็กมีล้อเลื่อน จำนวน 1 แห่ง สำหรับเบี่ยงการจราจรในกรณีฉุกเฉิน โครงสร้างของอุโมงค์เป็นแบบ Diaphragm Wall มีหลังคาช่วงลอดทางรถไฟยาว 160 เมตร ภายในอุโมงค์มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถปรับความสว่างได้ตามสภาพแสงระหว่างวัน เพื่อทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ มีระบบระบายและเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 เครื่องที่สามารถทำงานร่วมกันและสลับกันได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในอุโมงค์ รวมทั้งมีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินที่สามารถส่งสัญญาณเตือนไปยังป้ายไฟบริเวณก่อนถึงอุโมงค์และแจ้งเตือนผ่านระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) เพื่อเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV ในอุโมงค์และอาคารควบคุม

นอกจากนี้ ทช. ได้นำนวัตกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของการก่อสร้างอุโมงค์นี้ คือ การก่อสร้างอุโมงค์ ช่วงลอดทางรถไฟโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถไฟ ด้วยการติดตั้งโครงสร้างเหล็กชั่วคราวเพื่อรองรับทางรถไฟในระหว่างก่อสร้าง แทนการเบี่ยงทางรถไฟซึ่งเป็นวิธีการก่อสร้างรูปแบบเดิม ทำให้ไม่ต้องก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณใหม่ รวมทั้งยังสามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยและความปลอดภัยในการเดินรถไฟอีกด้วย