“อาคม”เป็นประธานมอบใบรับรองผู้ดำเนินการอากาศใหม่ “ไทยสมายล์-ไลอ้อน”

0
137

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Re – certification) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ระหว่างนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และนายอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เป็นสายการบินลำดับที่ 7 และ 8 ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม กพท. และผู้ประกอบการสายการบิน ซึ่งผู้ประกอบการสายการบินได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้ง 5 ขั้นตอน ตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่ กพท. ได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก CAA International Limited (CAAi) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 ถือเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการทั่วโลกที่เดินทางเข้า/ออกประเทศไทย และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ซึ่งประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และขอให้สายการบินรักษามาตรฐานการให้บริการ และความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น ทั้งนี้ กพท. จะดำเนินการตรวจสอบสายการบินเพื่อออกใบรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ ICAO จะมาตรวจสอบ ICVM (ICAO Coordinated Validation Mission) เพื่อแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของประเทศไทย ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยจะมีผู้แทนประเทศสมาชิก ICAO จำนวน 38 ประเทศเข้าร่วมการประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาค