ขบ.แจงรถป้ายแดง “ยังไม่ได้จดทะเบียนตามกม.”แนะเจ้าของเร่งจดให้ถูกกม.

0
235

กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถใช้ป้ายแดงเร่งดำเนินการจดทะเบียนรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และป้องกันปัญหากรณีรถถูกโจรกรรม 
นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่เกี่ยวกับการใช้รถป้ายแดง ทำให้สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า ป้ายแดงสามารถนำไปใช้กับรถทั่วไปและขับขี่เวลาใดก็ได้นั้น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ขอชี้แจงว่า ป้ายแดงเป็นเครื่องหมายพิเศษที่ ขบ. ออกให้บริษัทจำหน่ายรถสำหรับให้ลูกค้าใช้ติดรถ หรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น และต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถ ดังนั้น รถป้ายแดงทุกคันจึงถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันพบว่าผู้ขับขี่นำรถป้ายแดงมาใช้งานบนถนนเป็นระยะเวลานาน โดยไม่นำรถจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และอาจส่งผลกระทบกับเจ้าของรถกรณีที่รถถูกโจรกรรม ทำให้ยากต่อการติดตามตรวจสอบ นอกจากนี้ หากตรวจสอบพบว่าเป็นการใช้ป้ายแดงปลอม จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญา ฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ป้ายแดงที่ถูกต้องตามกฎหมาย บนแผ่นป้ายต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมล่างด้านขวา มีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการ ขบ. (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้
สำหรับการจดทะเบียนรถใหม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน โดยจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) เพื่อนำไปติดที่รถทันที เพียงนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำ พ.ร.บ. โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่เจ้าของรถ ณ ขบ. หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1584

CR.รูปภาพประกอบจาก www.motorexpo.co.th