ครม.ไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ คาดเริ่มก่อสร้างปี61 และเปิดบริการปี 67

0
170

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ได้อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระยะทาง 23.6 กิโลเมตร วงเงินรวม 101,112 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 15,913 ล้านบาท ค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ 32 ล้านบาท ค่าก่อสร้างงานโยธา 77,385 ล้านบาท ค่าสิ่งก่อสร้างทดแทนหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ 1,335 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 2,865 ล้านบาท และยอดเงินรายการสำรอง ของงานโยธา 3,582 ล้านบาท โดยได้ปรับวงเงินลดลง 2,837 ล้านบาท จากเดิม 103,949 ล้านบาท เนื่องจากได้ปรับรูปแบบการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงฯ เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเบา และปรับรายการต่าง ๆ ซึ่งหลังจากนี้ รฟม. สามารถดำเนินการขั้นตอนประกวดราคาในเดือนต.ค.และรับทราบผลในเดือนส.ค.ปีหน้า แต่จะลงนามสัญญาจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาได้ หลังจากได้รับทราบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว แล้ว จากนั้นจะก่อสร้างในปลายปี 2561 และเปิดให้บริการภายในปี 2566-2567

ส่วนแหล่งเงินทุนนั้น  ให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม โดยวิธีการให้กู้เงิน หรือค้ำประกันเงินกู้ ภายในกรอบวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าสิ่งก่อสร้างทดแทนหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ Provisional Sum ของงานโยธา 85,167 ล้านบาท
และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีให้เป็นรายได้แก่ รฟม. ให้เพียงพอ เพื่อการดำเนินงาน การบริหารงาน การลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และชำระหนี้แก่แหล่งเงินกู้ รวมทั้งเงินชดเชยสาธารณะของโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ตกลงกับ รฟม. ต่อไป