ทล.เร่งฟื้นฟูสายทางในพื้นที่สกลนครตามนโยบาย One Transport 

0
161

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการตามนโยบาย One Transport ของ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุเซินกาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ส่งผลให้สายทางและสะพานของ ทล. ได้รับความเสียหาย สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 แขวงทางหลวงนครพนม และแขวงทางหลวงบึงกาฬ ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น เช่น ขนย้ายสิ่งของ แจกน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นต้น สำหรับเส้นทางที่ถูกกระแสน้ำตัดขาดได้ดำเนินการทอดสะพานเบลีย์ ได้แก่ สะพานที่บ้านห้วยทราย อำเภอเมือง ทล.22 สายสกลนคร – อุดรธานี ตอนสูงเนิน – ท่าแร่ ที่ กม.147+700 และ ทล. 223 สายสกลนคร – นาแก สะพานห้วยตารอด ที่ กม.18 ภายหลังน้ำลด ทล. ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดบริเวณสี่แยกบ้านธาตุ ตำบลธาตุเชิงชุม โรงเรียนเมืองสกลนคร และสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง ตลอดจนบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งได้จัดทำแผนเพื่อแก้ไขในระยะสั้น อาทิ งานซ่อมแซมเพื่อให้จราจรผ่านได้ในเบื้องต้น จัดหาทางเลี่ยง ทางลัด ทำทางเบี่ยง หรือทอดสะพานเบลีย์ เป็นต้น และแผนระยะกลาง อาทิ งานบูรณะฟื้นฟูให้คืนสู่สภาพเดิม การป้องกันโครงสร้างส่วนต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายลักษณะเดิมอีกในอนาคต เป็นต้น
นอกจากนี้ ทล. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดเจ้าหน้าที่พร้อมครื่องจักรเข้าระบายน้ำออกจากท่าอากาศยานสกลนคร เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยจัดรถแบคโฮ จำนวน 5 คัน ดำเนินการขุดพื้นทางวิ่งเพื่อช่วยระบายน้ำออกสู่หนองหารได้เร็วขึ้น จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 15 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน เพื่อทำความสะอาดบริเวณท่าอากาศยานฯ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือจากส่วนสำรวจและประเมินสภาพทาง สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ดำเนินการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างพื้นทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxi way) พบว่า มีความแข็งแรงเพียงพอรองรับการขึ้นลงของเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามสภาพเส้นทางในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)

 ข่าว : FB กระทรวงคมนาคม
ภาพ : Cr.Tnews