กทท.ชี้ไตรมาส 2 ปีงบ’60 ตู้พุ่ง 7.46% คาดสิ้นปีทะลุ 9 ล้านตู้

0
179

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายวิศวกรรม (วศ) รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานให้บริการเรือสินค้าและตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.) ในช่วงไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน สรุป ดังนี้

ทกท.เรือเทียบท่า 1,471 เที่ยว ลดลง 5.16 % สินค้าผ่านท่า 10.269 ล้านตัน ลดลง 2.22 % ตู้สินค้าผ่านท่า 739,004 ที.อี.ยู. ลดลง 2.06 %

ทลฉ. เรือเทียบท่า 6,731 เที่ยว เพิ่มขึ้น 7.82 % สินค้าผ่านท่า 41.657 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.60% ตู้สินค้าผ่านท่า 3.769 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 9.55 %

ทชส. เรือเทียบท่า 1,248 เที่ยว ลดลง 42.12 %  สินค้าผ่านท่า 88.027 ตัน ลดลง 32.82%

ทชข.เรือเทียบท่า 359 เที่ยว ลดลง 16.12 %  สินค้าผ่านท่า 39.826 ตัน ลดลง 2.79%

ทรน.เรือเทียบท่า 127 เที่ยว ลดลง 38.94 %  สินค้าผ่านท่า 26.143 ตัน ลดลง 76.43%

สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2560 ธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยบวกหลายๆด้าน ทั้งการส่งออก การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนจากภาครัฐ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นต่อแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งคาดว่าสถานการณ์กำลังซื้อจะมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยเห็นว่าการบริโภคของภาคเอกชนจะอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรายได้ของเกษตรกรในหลายกลุ่มมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับจะมีเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับครัวเรือนในวงกว้างขึ้น ด้านการท่องเที่ยวและการส่งออกยังคงขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนโดยรวมของภาคเอกชนกำลังฟื้นตัว โดยมีธุรกิจในภาคการค้าและบริการเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน กทท. เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนในทุกด้าน โดยเรือเทียบท่าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.23 สินค้าผ่านท่าขยายตัวร้อยละ 6.28 และตู้สินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.46 และคาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 กทท. จะมีตู้สินค้าผ่านท่าทั้งสิ้นประมาณ 9.12 ล้าน ที.อี.ยู.

CR.ภาพประกอบจาก http://www.marinerthai.net