แอร์เอเชีย เตรียมเปิดเส้นทางบิน ‘กัวลาลัมเปอร์ – หัวหิน – กัวลาลัมเปอร์’ดีเดย์ธันวาคมนี้

0
197

สายการบินแอร์เอเชียเตรียมเปิดเส้นทางการบินตรง ‘กัวลาลัมเปอร์ – หัวหิน – กัวลาลัมเปอร์’ หลังพบเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและยังได้ความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาเลเซีย คาดเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์พ.ย.นี้ เล็งเสนอแผนเชื่อมคมนาคมขนส่งทางอากาศจากภูมิภาคเอเชียมายังหัวหิน คาดว่าอีก 2 ปีข้างหน้าเปิดทำการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศมาที่ท่าอากาศยานหัวหินเพิ่มเติม อาทิ เชียงใหม่ มาเก๊า สิงคโปร์ ปีนัง จาการ์ตา 

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเส้นทางบินประจำของสายการบินแอร์เอเชีย เส้นทางกัวลาลัมเปอร์ – หัวหิน – กัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าฝ่ายการจัดการเส้นทางบินและกิจการกำกับดูแล สายการบินแอร์เอเชีย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน และผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่่วม

นายดรุณ เปิดเผยว่า สายการบินแอร์เอเชีย ได้แจ้งความประสงค์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ขอเปิดเส้นทางบิน ในเส้นทางกัวลาลัมเปอร์ – หัวหิน – กัวลาลัมเปอร์ วันละ 1 เที่ยวบิน โดยใช้เครื่องบินแบบ A 320 ความจุจำนวน 180 ที่นั่ง และได้มีการประชุมร่วมกัน 2 ครั้งแล้ว และการประชุมร่วมทุกภาคส่วนวันนี้เพื่อให้สายการบินแอร์เอเชีย นำเสนอแผนธุรกิจในการเปิดให้บริการเส้นทางการบินเชิงพาณิชย์ กัวลาลัมเปอร์-หัวหิน-กัวลาลัมเปอร์ ที่ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ และจะให้บริการบินตรงทุกวัน โดยใช้เครื่องบินแบบแอร์บัส 320 ขนาด 180 ที่นั่ง โดยสายการบินแอร์เอเชียได้เสนอให้ท่าอากาศยานหัวหินเพิ่มเคาน์เตอร์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการผู้โดยสาร ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อุปกรณ์สื่อสารเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก การกำหนดเวลาเที่ยวบินที่เหมาะสม ซึ่งการเปิดเส้นทางบินดังกล่าวจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหัวหินและส่งเสริมการท่องเที่ยว อันส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น

ทั้งนี้ สายการบินแอร์เอเชียได้นำเสนอแผนในอนาคตที่จะเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งทางอากาศจากภูมิภาคเอเชียมายังหัวหิน และคาดว่าอีก 2 ปีข้างหน้ามีแผนจะเปิดทำการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศมาที่ท่าอากาศยานหัวหินเพิ่มเติม อาทิ เชียงใหม่ มาเก๊า สิงคโปร์ ปีนัง จาการ์ตา เป็นต้น ซึ่งกรมท่าอากาศยานจะนำแผนดำเนินการของสายการบินแอร์เอเชียไปพิจารณา และขอให้ภาครัฐสนับสนุนการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมของประเทศ