การรถไฟฯเปิดแผนซื้อรถไฟหวังกวาดรายได้เดินรถเพิ่มปีละ 5.4 พันล้าน

0
135
นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม  เปิดเผยในงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางราง (Thailand Rail Academy) ว่า สำหรับแผนการลงทุนระยะ8 ปี (2561-2568)เพื่อรองรับเส้นทางรถไฟใหม่นั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)มีแผนก่อสร้างรถไฟทางคู่รวม 16 เส้นทางระยะทางรวม 3,169 กิโลเมตร ควบคู่ไปกับแผนจัดซื้อไฟจำนวน 286 คันภายในปี 2563 ประกอบด้วย การจัดซื้อรถไฟดีเซลจำนวน 186 คัน รถจักรเพิ่มขึ้น 75% จำนวน 100 คัน จากเดิมที่มี 130 คัน ตลอดจนการเช่าและซ่อมบำรุงรถจักรอีก 50 คัน 
“หากสามารถเดินไปได้ตามเป้าคาดภายในปี 2568 จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับรฟท.ไม่ต่ำกว่า 5,453 ล้านบาทพร้อมขีดความสามารถการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 6 ล้านคนต่อปี ขณะที่สินค้าเพิ่มขึ้น 20.9ล้านตันต่อปี ประกอบด้วยรายได้จากการขนส่งคอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น1,500 ล้านบาท รายได้จากการขนแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 1,309 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งถ่านหินเพิ่ทขึ้น 1,325 ล้านบาท รายได้จากการขนสินค้าแร่โปแตสเพิ่มขึ้น 825 ล้านบาท รายได้การขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 493 ล้านบาท”
นอกจากนี้ นายพิชิต กล่าวอีก่ากระทรวงคมนาคมต้องการส่งเสริมให้เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาใช้ระบบรางมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนเพียง 1.42% ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาโลจิสติกส์ของประเทศโดยตั้งเป้าลดต้นทุนขนส่ง 100% จากปัจจุบัน 2.12 บาทต่อตันต่อกิโลเมตรทางระบบถนน ให้เหลือเพียง 0.95บาทต่อตันต่อกิโลเมตรบนระบบราง คาดภายในปี 2565 ระบบรางของไทยจะพร้อมสำหรับเป้าหมายดังกล่าว
“ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งกรมรางเพื่อกำกับดูแลกิจการรถไฟและวางกรอบมาตรฐานอุตสาหกรรมทางรางนั้น ขณะนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมควบคู่ไปกับรายละเอียดด้าน ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. คาดว่าจะได้ข้อสรุปเพื่อส่งให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาได้ภายใน 1 เดือน ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งภายในไตรมาส4ของปีนี้เพื่อเดินหน้าจัดตั้งกรมรางต่อไป”