เคทีซีจัดทริปทำดีกลางปี “รับรู้ รู้รักษ์ พักรบ”

0
186

เมื่อเร็วๆ นี้ นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคที ซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมทำดีกลางปี  รับรู้ รู้รักษ์ พักรบ” ชวนสื่อมวลชนไปทำความรู้จักกับอยุธยาในอีกมุมมองที่ลึ กซึ้ง ในฐานะอาณาจักรของชนชาติไทยในอดีตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งที่สุด และเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้นกับนานาชาติ รับฟังเรื่องราวความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดการบูรณาการทางวัฒนธรรม โดยสามวิทยากรหนุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม ธีรนันท์ ช่วงพิชิต จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา และธานัท ภุมรัช ที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตแบบเจาะลึก เพิ่มความรู้ความเข้าใจ เพื่อมุ่งเน้นให้คนรุ่นหลังตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของศิลปะวัตถุ แหล่งโบราณสถานและศาสนสถาน เพื่อสืบสานการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลือจากรุ่นสู่รุ่น