ครม.ไฟเขียว ขสมก.กู้เงิน 2.8 พันล้าน จ่ายค่าเชื้อเพลิง-ซ่อมบำรุง

0
104

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อนำไปชำระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมรถปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ ปี 2561 จำนวน 2,833 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเชื้อเพลิง จำนวน 1,905 ล้านบาท และค่าเหมาซ่อม จำนวน 927 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้และพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการกู้เงิน

ทั้งนี้ การกู้เงินครั้งนี้จะทำให้ ขสมก.สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ จากเดิมตามสัญญาที่จะต้องจ่ายผิดนัดดอกเบี้ยถึง 7.12-7.375% หาก ขสมก.กู้เงินมาได้จะใช้ดอกเบี้ยแค่ 2.152% เท่านั้น สามารถประหยัด 5% ประหยัดดอกเบี้ยเดือนละ 11.926 ล้านบาท หรือปีละ 143.113 ล้านบาท การดำเนินการกู้เงิน 2,833.084 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่อง ขสมก. โดยปีงบ 2561 ขสมก.จะมีเงินขาดสภาพคล่อง จำนวน 29,856.216 ล้านบาท ส่วนค่าไถ่ถอนพันธบัตร กองทุนบำเหน็จ ทาง ขสมก.จะต้องไปดำเนินการบริหารต่อไป