TILOG–LOGISTIX 2017 สานพันธมิตรการค้าสู่อาเซียน  

0
177

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดงาน TILOG–LOGISTIX 2017 ระหว่างวันที่  16 – 18  สิงหาคม2560  ณ ไบเทค กรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจการค้าโลจิสติกส์ ไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิ ภาคอาเซียน นำผู้แสดงสินค้าจำนวนกว่า 415  แบรนด์ จาก25 ประเทศ แสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมและโซลูชั่น บริการด้านโลจิสติกส์  พร้อมจัดสัมมนาระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium โดยกูรูจากกลุ่ม ASEAN+6 นำเสนอองค์ความรู้โลจิสติกส์ ในยุคดิจิตัล และ World Transport & Logistics Forum เผยกุญแจสำคัญในการขยายโลจิสติกส์การค้ายุค CLMVT 4.0 โดยธนาคารโลก (World Bank) คาดผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 ราย เป้ามูลค่าเจรจาธุรกิจจากการจัดงานกว่า 300 ล้านบาท

นางวรรณภรณ์  เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานTILOG–LOGISTIX 2017 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.15 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปิดการเสวนา TILOG–LOGISTIX กับอนาคตโลจิสติกส์ไทย” และในโอกาสนี้ ได้กล่าวถึงความสำคัญของธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ว่า มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการในภาคการผลิต(Infrastructure Services) สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศ เป็นมูลค่ากว่า แสนล้านบาทต่อปี และมีการจ้างงานกว่า ล้านคน การจัดงาน “TILOG–LOGISTIX 2017”  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของไทย ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอื่น แสดงถึงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาค       

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน และบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เป็นครั้งที่ 3 แต่นับเป็นปีที่ 14 สำหรับงาน TILOG  โดยมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดงานให้ มีขอบเขตกว้างขวางและมีความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่าย แสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาค และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก ภายใต้แนวคิด ‘ASEAN+6 Connectivity for Sustainable Growth’ เพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน+6 การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ขยายเครือข่ายและเส้นทางการค้าเกื้อหนุนและเติบโตไปด้วยกัน ในปีนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้นำเข้าและส่งออก ที่กำลังมองหาบริการเพื่อขยายเส้นทางธุรกิจใหม่ โดยในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากคณะผู้แทนการค้าจากต่ างประเทศเข้าร่วมงานและเจรจาธุรกิจกว่า 500ราย อาทิ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา และเกาหลีใต้ เป็นต้น”   

นายอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เปิดเผยถึงการจัดงาน  “TILOG – LOGISTIX 2017”  ว่า เป็นความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับงานให้เป็นเวทีเดี ยวที่แสดงการให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าที่ครบวงจร สำหรับคนในวงการโลจิสติกส์ และวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วภูมิภาคอาเซียน +6เป็นเวทีที่เทคโนโลยีและนว ตกรรมจะเดินคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจนานาชาติ

“งาน TILOG-LOGISTIX 2017 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค กรุงเทพ พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีครบวงจร ด้านการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ การลำเลียง ระบบโกดัง และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ โดยจะเลือกสรรเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิ ภาคอาเซียน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ โลจิสติกส์ยุคดิจิตอลยุค 4.0 และ Internet of Thing ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการในทุกด้านอาทิ รวมนวัตกรรมแขนกล 3 แบรนด์ดังแสดงการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ เพื่อบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ได้ในงบประมาณที่ไม่สูงนักที่“Innovation Showcase”/ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ(Automated racking System) รวดเร็วแม่นยำ ประหยัดพื้นที่/ AGV Robot หุ่นยนต์ที่เข้าถึงพื้นที่ไร้ขีดจำกัด หรือเสี่ยงอันตรายต่อมนุษย์/ Collaborative Robot หุ่นยนต์จัดเก็บสินค้าที่ สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ เป็นต้น”

ภายในงานประกอบด้วยองค์ความรู้มากมาย จากงานสัมมนาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่ างประเทศ อาทิ การประชุมวิชาการนานาชาติ Trade Logistics Symposium ในหัวข้อ “A Roadmap to Sustainable Growth in Digital Connectivity Era” ชมนิทรรศการแนวทางปฏิบัติ(Best Practices) “ELMA Showcase” จากผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ (ELMA Awards) ดีเด่นประจำปี และงานประชุม World Transport & Logistics Forum (WTLF) ที่จะนำเสนอกุญแจสำคัญในการขยายฐานธุรกิจสู่ตลาด กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย โดยผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank) และประเด็นสัมมนาอื่นๆกว่า 20 หัวข้อ