ครม.ไฟเขียวจ้างจีนออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-โคราช วงเงิน 1.7 พันล้านบาท

0
204
ครม.อนุมัติสัญญาจ้างจีนออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน 1.7 พันล้านบาท และเร่งรัดสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน 3.5 พันล้านบาท   และไฟเขียวให้เอกชนร่วมลงทุน PPP มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมาและบางใหญ่-กาญจนบุรี
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.สัญจร ที่จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ว่าครม.ที่ประชุมเห็นชอบ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอในการขออนุมัติร่างสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ฉบับที่ 2.1 งานจ้างออกแบบรายละเอียด เพื่อดำเนินการว่าจ้าง China Railway International Co.Ltd. และ China Railway Design Corporation ในการออกแบบรายละเอียดงานโยธาระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ในวงเงินค่าจ้าง 1,706.8 ล้านบาท
จากโครงการลงทุนทั้งโครงการ 179,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดทำร่างสัญญา 2.1 งานออกแบบรายละเอียดซึ่งถือเป็นข้อตกลงหลักระหว่างคู่สัญญา โดยเป็นการว่าจ้างตัวแทนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสบการณ์ เพื่อดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมาในงานออกแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างงานโยธา ประกอบด้วย งานโครงสร้างทางยกระดับ อุโมงค์ สะพาน อาคาร ย่านสถานี และโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธาอื่นๆ
อีกทั้งครม.ยังสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเตรียมเจรจาร่างสัญญาการจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงานโยธา วงเงิน 3,500 ล้านบาท เพื่อออกแบบงานรถไฟฟ้าทางยกระดับและทางพื้นดิน การขุดอุโมงค์ การสร้างสถานี โดยจ่ายค่าตอบแทนด้วยสกุลเงินบาท และต้องสรุปให้เสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มประเทศ  BRIC SUMMIT ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงนามร่วมกับจีน
นอกจานี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบให้กรมทางหลวง(ทล.)ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost  มีระยะเวลาร่วมลงทุน 30 ปี นับตั้งแต่เปิดให้บริการ
ทั้งนี้ กรอบวงเงินโครงการทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน-นครราชสีมา งานบริหารจัดการและบำรุงรักษา ไม่เกินจำนวน 33,258 ล้านบาท  และ โครงการสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ไม่เกินจำนวน 27,828 ล้านบาท