“บินไทย”เปิดขายตั๋วราคาถูกสำหรับปชช.เดินทางร่วมงานพระราชทานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

0
233

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) เปิดจำหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้น 1,390 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บกท. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บกท. จึงได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อเข้าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมใจถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจำหน่ายบัตรโดยสารชั้นประหยัดราคาพิเศษ เส้นทางในประเทศ ไป – กลับ ได้แก่ เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ภูเก็ต – กรุงเทพฯ และกระบี่ – กรุงเทพฯ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทาง 2 คนขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 1,390 บาท ต่อคนต่อเที่ยว ซึ่งราคารวมทุกอย่างแล้ว สำรองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 บัตรโดยสารใช้เดินทางระหว่างวันที่ 10 – 30 ตุลาคม 2560
ทั้งนี้ บัตรโดยสารราคาพิเศษฯ เป็นบัตรโดยสารแบบมีเงื่อนไข ได้แก่ เป็นบัตรโดยสารไป – กลับ ใช้ได้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 บัตรโดยสารจะต้องระบุวัน – เวลาการเดินทาง และอนุญาตให้เปลี่ยนวันหรือเวลาเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบินหรือคืนบัตรโดยสาร และมีที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งผ่านเว็ปไซต์ www.thaiairways.comสำนักงานขาย บกท. หรือ THAI Contact Center โทร. 0 2356 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง