กทท. ส่งมอบฝายประชารัฐ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

0
116

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน กทท. ได้เดินทางไปส่งมอบฝายประชารัฐในโครงการ “ฝายหลวงประชารัฐ พัฒนาเกาะของแม่ตามรอยเท้าพ่อ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ผู้อำนวยการสร้างฝายและแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอำเภอท่าปลา ข้าราชการ ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีส่งมอบฯ ณ บ้านห้วยต้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

นอกจากนี้ เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจในฐานะประธานชมรมกีฬากอล์ฟ กทท. ยังได้มอบเรืออเนกประสงค์พร้อมเสื้อชูชีพให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยต้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ รวมทั้งการมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนอน และการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง อันเป็นการสานความรัก ความสามัคคีระหว่างกัน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนต้นน้ำให้ดีขึ้น

กทท. เปรียบเสมือนหน่วยงานปลายน้ำที่ได้ได้เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำจึงได้ดำเนินการสร้างฝายเพื่อคืนสายน้ำให้แผ่นดิน โดยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็น “คนเก็บน้ำให้แผ่นดิน” ซึ่ง กทท. ได้เริ่มดำเนินการสร้างฝายครั้งแรกในปี 2559 ที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนให้กับจังหวัดลำพูนและจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท และได้เดินทางมาทำพิธีส่งมอบฝายที่บ้านห้วยต้า ซึ่งเป็นเกาะกลางเขื่อนสิริกิติ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวชุมชนบ้านห้วยต้ามาโดยตลอด ซึ่งการสร้างฝายจะช่วยเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ไฟป่า ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน สร้างอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ดังคำที่ว่า “สร้างฝายได้มากกว่าน้ำ”