นายกรัฐมนตรี “ประยุทธ์ – ฮุนเซน” แถลงข่าวย้ำความมุ่งมั่นร่วมมือด้านการค้าการลงทุน เชื่อมโยงขนส่งรถไฟถึงพนมเปญ

0
184

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ร่วมแถลงข่าวผลการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ หรือ JCR ครั้งที่ 3 โดย นายฮุนเซน กล่าวว่า ผลลัพธ์ของการหารือในครั้งนี้เป็นเหมือนเข็มทิศชี้ทางเดินร่วมกันของไทยและกัมพูชา โดยทางด้านเศรษฐกิจ ได้เน้นเรื่องการเชื่อมโยงเส้นทางถึงกันทั้งสองประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ส่วนการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน ฝ่ายไทยตกลงที่จะรับซื้อสินค้าเกษตรกรรมมากขึ้น ขณะที่กัมพูชาจะนำเข้าสินค้าไทยมากเป็น 5 เท่า ส่วนเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายตกลงเปิดด่านถาวร 4 แห่ง เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มากขึ้น ขณะเดียวกันได้หยิบยกปัญหายาเสพติดกับการค้ามนุษย์ร่วมมาหารือด้วย โดยอยากให้คนงานของกัมพูชาเข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกหลอกให้เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ผลการหารือร่วมกันวันนี้สิ่งที่อยากจะย้ำให้ตรงกับประเด็นที่นายฮุนเซนได้กล่าวไปคือ การรับซื้อสินค้าทางการเกษตร ไทยยินดีที่จะช่วยเหลือดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพิจารณาการปรับปรุงพัฒนา คุณภาพสินค้าการเกษตร เพื่อเป็นการค้าขายร่วมกัน และส่งออกไปค้าขายต่างประเทศอีกด้วย ส่วนการแก้ปัญหาค้ามนุษย์และแรงงานประมง จะร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในทุกประเด็น ขณะที่ความเชื่อมโยงด้านคมนาคม ทั้งสองประเทศตกลงจะหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยรถไฟเชื่อมต่อไปถึงกรุงพนมเปญให้ได้โดยเร็ว และถือเป็นเส้นทางสายรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเส้นแรก