การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ(ชั่วคราว)

0
231

วันนี้ (9 กันยายน 2560) เวลาประมาณ 12.20 น. ได้เกิดเหตุรถไฟขบวนพิเศษทดลองเดินที่ 1601 (สถานี
หินลับ – เชียงใหม่) ตกรางขณะทำขบวนเข้าสถานีผาเสด็จ จังหวัดสระบุรี ระหว่างเสาโทรเลขที่ 139/6-9 สถานีหินลับ – ผาเสด็จ ซึ่งขบวนรถดังกล่าวเป็นการทดลองเดินขบวนรถซึ่งเป็นหัวรถจักรของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด เป็นเหตุให้โบกี้บรรทุกสินค้าประเภทปูนซีเมนต์ผงของทีพีไอ โพลีน จำกัด จำนวน 16 โบกี้ และรถนอนปรับอากาศจำนวน 1 ตู้ ตกราง ทุกเพลาทุกล้อ กีดการการเดินรถ และมีพนักงานรถไฟที่อยู่บนขบวนรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 3 ราย คือ 1.นายโกมุธ ยิ่งเจริญ เจ็บหน้าอกด้านซ้าย 2. นายเด่นพงษ์ อินเทียน เจ็บขาด้านขวา 3.นายไกรสร ดิษฐ์ไธสงค์ เจ็บแขนด้านซ้าย มูลนิธินำตัวส่งโรงพยาบาลแก่งคอย

จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบให้ขบวนรถในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือขบวนรถไม่สามารถเดินรถผ่านได้  การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปเดินในเส้นทางสาย ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา – ชุมทางแก่งคอย แทนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ทั้งนี้ เวลาในการเดินทางต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นและทำให้ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเดิม โดยมีขบวนรถดังนี้.-

ขบวนรถเที่ยวไป จำนวน  8 ขบวน ประกอบด้วย

 1. ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัตนา ที่ 23 (กรุงเทพ–อุบลราชธานี) เวลาออก 20.30 น. ถึง 06.35 น.
 2. ขบวนรถด่วนด่วนดีเซลรางที่ 71 (กรุงเทพ–ศรีสะเกษ) เวลาออก 10.05 น. ถึง 18.40 น.
 3. ขบวนรถด่วนด่วนดีเซลรางที่ 77 (กรุงเทพ–หนองคาย) เวลาออก 18.35 น. ถึง 04.16 น.
 4. ขบวนรถด่วนที่ 67 (กรุงเทพ–อุบลราชธานี) เวลาออก 21.30 น. ถึง 07.50 น.
 5. ขบวนรถเร็วที่ 135 (กรุงเทพ-อุบลราชธานี) เวลาออก 06.40 น. ถึง 18.00 น.
 6. ขบวนรถเร็วที่ 139 (กรุงเทพ-อุบลราชธานี) เวลาออก 18.55 น. ถึง 06.15 น.
 7. ขบวนรถเร็วที่ 141 (กรุงเทพ–อุบลราชธานี) เวลาออก 22.45 น. ถึง 10.20 น.
 8. ขบวนรถเร็วที่ 145 (กรุงเทพ–อุบลราชธานี) เวลาออก 15.20 น. ถึง 03.35 น.
 9. ขบวนรถธรรมดาที่ 233 (กรุงเทพ–สุรินทร์) เวลาออก 11.40 น. ถึง 20.00 น.

ขบวนรถเที่ยวกลับ จำนวน 8 ขบวน ประกอบด้วย

 1. ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัตนา ที่ 24 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) เวลาออก 19.00 น. ถึง 05.15 น.
 2. ขบวนรถด่วนด่วนดีเซลรางที่ 22 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) เวลาออก 14.50 น. ถึง 22.55 น.
 3. ขบวนรถด่วนด่วนดีเซลรางที่ 78 (หนองคาย – กรุงเทพ) เวลาออก 18.15 น. ถึง 04.35 น.
 4. ขบวนรถด่วนที่ 68 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) เวลาออก 19.30 น. ถึง 06.40 น.
 5. ขบวนรถเร็วที่ 136 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) เวลาออก 07.00 น. ถึง 18.40 น.
 6. ขบวนรถเร็วที่ 140 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) เวลาออก 20.30 น. ถึง 07.02 น.
 7. ขบวนรถเร็วที่ 142 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) เวลาออก 17.35 น. ถึง 05.00 น.
 8. ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) เวลาออก 09.30 น. ถึง 21.10 น.
 9. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 432 (ขอนแก่น–แก่งคอย) เวลาออก 13.55 น. ถึง 20.30 น.

ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้นำรถพิเศษช่วยอันตรายจากสถานีบางซื่อ และรถเครนของบริษัท ทีพีไอ โพนลีน จำกัด ไปยังพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อยกขบวนรถที่ตกรางแล้ว ส่วนสาเหตุขบวนรถตกรางอยู่ระหว่างการตรวจสอบ พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่บำรุงทางตรวจทางตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดทางเดินรถได้ในวันพรุ่งนี้ (10 กันยายน 2560) เวลาประมาณ 24.00 น. เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย
ในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ สำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารไปกับขบวนรถในวันดังกล่าว หากไม่ประสงค์
ที่จะเดินทางสามารถคืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 1690 การรถไฟฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้