การรถไฟฯ แจ้งปิดจราจรถ.วิภาวดี-รังสิต (ทางคู่ขนาน) ช่วงดึก 16 ก.ย.นี้ เพื่อก่อสร้าง Sky Walk แนะปชช.เลี่ยงเส้นทาง

0
152

การรถไฟฯ แจ้งปิดการจราจรถนนวิภาวดี-รังสิต (ทางคู่ขนาน) ช่วงดึกวันที่ 16 กันยายน นี้ เพื่อก่อสร้าง Sky Walk โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง

นางนวลอนงค์  วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดงจะมีการยกTruss skywallติดตั้งจากตัวสถานีถึงใต้ทางด่วนโทลเวย์ ฝั่งวิภาวดีขาออกช่องทางด่วนและคู่ขนานจุดยกติดตั้งจะอยู่ที่สถานีวัดเสมียนนารีและสถานีทุ่งสองห้องจึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในวันและเวลาดังกล่าว ให้เลี่ยงไปใช้ถนนเลียบทางรถไฟ หรือ LOCAL ROAD ดังนี้

1.วันเสาร์ที่ 16 กันยายน สถานีวัดเสมียนนารี

-ปิดถนนวิภาวดีทางคู่ขนาน ตั้งแต่แต่ 22.00-04.00 น.

-ปิดถนนวิภาวดี ขาออก ช่วงเวลาประมาณ 01.30- 02.00 น.

2.วันอาทิตย์ 17 กันยายน สถานีทุ่งสองห้อง

-ปิดถนนวิภาวดี ทางคู่ขนาน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.

-ปิดถนนวิภาวดี ขาออก ช่วงเวลาประมาณ  01.30- 02.00น.

โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางไปใช้เส้นทางถนนเลียบทางรถไฟทดแทนได้และจะเปิดเส้นทางหลักให้ใช้ได้ในเวลา 02.01 น. ส่วนช่องทางคู่ขนานจะเปิดการจราจรได้ในช่วงเวลา 04.00 น. เป็นต้นไป
โดยอาจส่งผลให้การจราจรเกิดการชะลอตัวและติดขัดได้ ดังนั้น ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว การรถไฟฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกกับประชาชนที่สัญจรไป-มา เส้นทางดังกล่าวด้วย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ สำนักงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-159-8440-43 หรือ  www.bangsue-rangsitredline.com