ทล.เผยโจรกรรมอุปกรณ์งานทางเดือนก.ค.ลดลงร้อยละ 94

0
281

กรมทางหลวงรายงานการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางเดือนกรกฎาคม 2560 ลดลงร้อยละ 94
กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม รายงานข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางทั่วประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 มูลค่าความเสียหายรวม 42,184 บาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติกับเดือนกรกฎาคม 2559 ลดลงร้อยละ 94
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ทล. โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รายงานข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางของ ทล. ทั่วประเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 พบอุปกรณ์งานทางถูกโจรกรรมมูลค่ารวม 42,184 บาท สำหรับทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม ได้แก่ สายไฟฟ้า 1 แห่ง มูลค่า 27,324 บาท ราวสะพานลอย 1 แห่ง มูลค่า 9,360 บาท และอุปกรณ์สัญญาณไฟ 1 แห่ง มูลค่า 5,500 บาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติกับเดือนมิถุนายน 2560 มีอุปกรณ์งานทางถูกโจรกรรม มูลค่า 370,795.50 บาท ลดลง 88.62% และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 ลดลงร้อยละ 94 โดยเฉพาะป้ายจราจร สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้ายจราจร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่น ๆ นอกจากนี้ หากจำแนกตามแขวงทางหลวงพบว่า แขวงทางหลวงกรุงเทพ ถูกโจรกรรมอุปกรณ์งานทางมูลค่าสูงสุด รองลงมา คือ แขวงทางหลวงอยุธยา และแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ตามลำดับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 พบอุปกรณ์งานทางถูกโจรกรรมมูลค่ารวม 5,192,712.15 บาท ซึ่ง ทล. ได้กำหนดมาตรการป้องกัน และเพิ่มเครือข่ายประชาสังคมร่วมดูแลรักษาอุปกรณ์งานทาง และช่วยกันสอดส่องดูแลในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางและทรัพย์สินทางราชการลดลง รวมทั้งประหยัดงบประมาณแผ่นดิน หากประชาชนพบเห็นผู้กระทำผิดหรือสงสัยจะกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง