รฟท.ติดตั้งเครื่องชำระเงิน EDC พรัอมรับมือบัตรคนจนใช้ขึ้นไฟชั้น 3 ฟรีได้ 444 สถานีทั่วประเทศ 

0
231

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) พร้อมเปิดใช้งาน ประจำสถานีรถไฟทุกแห่ง 444  สถานี จำนวน 534 เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรองรับการใช้งานให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 สามารถนำบัตรประจำตัวมาใช้สิทธิ์ขึ้นรถไฟชั้น 3 ทุกขบวน ทดแทนโครงการรถไฟฟร เพื่อประชาชน

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ แจ้งว่า ตามโครงการ ประชารัฐสวัสดิการช่วยเหลือคนจน โดยให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐ  ปี 2560 ที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้น ในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National เพื่อสนับสนุนสวัสดิการสังคมช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยในส่วนของมาตรการขั้นพื้นฐาน เช่น การจ่ายเงินภาษีให้กับคนจน (Negative Income Tax) สำหรับผู้มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี จะได้ 300 บาท/เดือน คนรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อปี จะได้เดือนละ 200 บาท รวมทั้งได้ส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน จากร้านค้ากระทรวงพลังงาน และมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางรถสาธารณะ ประกอบด้วย รถไฟจำนวน 500 บาทต่อเดือน รถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)หรือรถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อเดือน รถบริษัทขนส่ง จำกัด(บขส.) 500 บาทต่อเดือน รวมผู้มีสิทธิ์กว่า 11 ล้านคน

“ในส่วนของการรถไฟฯ ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ดำเนินการติดตั้งเครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ประจำสถานีรถไฟทุกแห่ง 444 สถานี จำนวน 534 เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผู้ที่รายได้น้อยที่ถือบัตร สามารถนำบัตรมาใช้สิทธิ์ขึ้นรถไฟชั้น 3 ทุกขบวน ทดแทนโครงการรถไฟฟรีเพื่อประชาชน การติดตั้งเครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ได้มีการอบรม แนะนำ วิธีการใช้งานให้กับเจ้าหน้าประจำสถานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ถือบัตรสวัสดิการมาใช้บริการเครื่องชำระเงินดังกล่าวที่ช่องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีทั่วประเทศ”

ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องแล้วเสร็จพร้อมใช้งานทุกสถานี โดยสถานีกรุงเทพได้ติดตั้งมากที่สุด จำนวน 22 เครื่อง เนื่องจากเป็นสถานีหลักและมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ส่วนสถานีอื่น ๆ ได้ติดตั้งจำนวนเครื่องตามความเหมาะสมกับสถานี เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ สำหรับการออกตั๋วโดยสารโดยชำระเงินผ่านเครื่อง EDC จะต้องดำเนินการที่สถานีรถไฟเท่านั้น ส่วนป้ายหยุดรถต่าง ๆ ไม่สามารถออกตั๋วได้ เนื่องจากไม่มีระบบการออกตั๋วออนไลน์ ทั้งนี้คาดว่าเมื่อเปิดใช้งานแล้วจะมีผู้ใช้บริการรถไฟที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีรายได้น้อยมากขึ้น