ไฟเขียวแจกคูปอง เอสเอ็มอี

0
158

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยอนุมัติงบกลาง ปี 2560 รายการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน วงเงิน 500 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยแจกคูปองเป็นเงิน 30,000 บาท ให้เอสเอ็มอีไปซื้อเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยง จากสถาบันการเงิน โดยมีเป้าหมายผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ระยะแรกจำนวน 5,000 รายนี้ วงเงิน 150 ล้านบาท  หลังจากสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิ.ย. 2561 แล้วจะประเมินผลโครงการหากมีการดำเนินการได้ดีจะใช้งบประมาณส่วนที่เหลือ 350 ล้านบาทดำเนินการต่อไป

สำหรับคูปองวงเงิน 30,000 บาทสามารถช่วยให้เอสเอ็มอีที่เป็นผู้ส่งออก ซื้อเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนครอบคลุมวงเงินได้ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3 ล้านบาท หากมีการใช้สิทธิเต็มวงเงินทั้ง 500 ล้านบาท จะทำให้มีเอสเอ็มอีป้องกันความเสี่ยงได้ 17,000 ราย หรือป้องกันความเสี่ยงให้กับรายได้จากการส่งออก ได้คิดเป็นวงเงิน 50,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ในวันที่ 28 ก.ย.นี้ จะมีงานลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะเริ่มเปิดตัวโครงการครั้งใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ในเขตกรุงเทพฯ โดยสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มดำเนินการไปให้ความรู้ด้านการเงินและการป้องกันความเสี่ยงกับเอสเอ็มอีในภาคต่างๆ โดยเดินสายสัญจรให้ความรู้กับเอสเอ็มอีให้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด เพื่อผลักดันให้เอสเอ็มอีสามารถผ่านการอบรมและเข้ารับความช่วยเหลือจากภาครัฐให้ได้มากที่สุด ซึ่งตามกำหนดการจะเริ่มตั้งแต่เดือนพ.ย.-มิ.ย. 2561