สรรพากร ไล่ล่า ทัวร์ศูนย์เหรียญ

0
198

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งประเมินว่า โอเอ ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นตัวการใหญ่ เสียภาษีนิติบุคคลไม่ครบ คิดเป็นเม็ดเงินภาษีที่ขาดพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่กรมสรรพากรประมาณ 7,000 ล้านบาท ขณะที่เจ้าของบริษัทรายเดียวกันนี้ ก็ยังเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเอาไว้ไม่ครบถ้วนอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 10,000 ล้านบาท ที่กรมสรรพากรจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด และเจ้าของบริษัท

“กรมสรรพากรได้ติดต่อไปยังเจ้าของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งว่าข้อมูลที่กรมสรรพากรตรวจสอบ พบว่า บริษัทฯ ดังกล่าวเสียภาษีไม่ครบถ้วน โดยเจ้าของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งลูกน้อง หรือพรรคพวกเข้าไปนั่งเป็นกรรมการในบริษัทต่างๆ หลายสิบแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  แต่ผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินมีเพียงคนเดียวในทุกๆ บริษัทซึ่งก็คือ เจ้าของที่แท้จริงของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จึงเข้าข่ายหลีกเลี่ยงอย่างแน่นอน”

กรมสรรพากรไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะข้อมูลของผู้เสียภาษีเป็นความลับ โดยที่ผ่านมา กรมสรรพากรทำงานและติดตามเรื่องการเสียภาษีอย่างชิดและมีข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว สำหรับในขั้นตอนต่อไป จะเป็นการเก็บภาษีตามขั้นตอนของกฎ หมาย ส่วนบริษัทอื่นๆ อีกประมาณ 10 บริษัทนั้น เป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กเทียบกับบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต  โดยมียอดรวมเสียภาษีไม่ถูกต้องรวมกับประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้การตรวจสอบภาษีย้อนหลังของกรมสรรพากรสืบเนื่องมาจากบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับทัวร์ศูนย์เหรียญ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ซึ่งได้ส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรเพื่อช่วยการตรวจสอบการเสียภาษีของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต ว่ามีการดำเนินการถูกต้องหรือไม่นั่นเอง