การรถไฟฯ เตรียมความพร้อมรองรับปชช.ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

0
206

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ภายในโถงกลางสถานีกรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟและประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและ
การรถไฟฯ ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด และปริมณฑล เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีและบนขบวนรถ ให้ได้รับความสะดวก เพียงพอ และปลอดภัย โดยการเพิ่มขบวนรถเร็วพิเศษช่วยการโดยสาร ชั้น 3 จากต่างจังหวัดและขบวนรถดีเซลรางจากเขตปริมณฑล (เป็นขบวนรถให้บริการฟรี) รวมทั้งการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มไปกับขบวนรถด่วนและรถเร็วที่มีเดินประจำ ในระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 ดังนี้

  1. การเดินทางจากต่างจังหวัด – กรุงเทพ ได้เพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ชั้น 3 (ขบวนรถให้บริการฟรี)
    จำนวน 22 ขบวนต่อวัน ดังนี้
มีเดินเฉพาะวันที่ 22 24 และ 27 ตุลาคม 2560 มีเดินเฉพาะวันที่ 23 25 และ 28 ตุลาคม 2560
ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง
963 กรุงเทพ-เชียงใหม่ 16.00 06.50 964 เชียงใหม่-กรุงเทพ 16.00 07.00
953 กรุงเทพ-อุบลราชธานี 16.10 03.45 954   อุบลราชธานี-กรุงเทพ 16.00 03.40
983 กรุงเทพ-หนองคาย 16.20 05.05 984 หนองคาย-กรุงเทพ 16.30 03.55
971 กรุงเทพ-หาดใหญ่ 12.00 04.55 972 หาดใหญ่-กรุงเทพ 13.10 06.00

 

2.การเดินทางจากปริมณฑล – กรุงเทพ ได้เพิ่มขบวนรถดีเซลราง (ขบวนรถให้บริการฟรี) รับ-ส่ง จำนวน 18 ขบวนต่อวัน จากสถานีอยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา ดังนี้

ขบวนรถพิเศษปริมณฑล กรุงเทพ-อยุธยา (ไป-กลับ 6 ขบวนต่อวัน)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง
319 กรุงเทพ-อยุธยา 06.05 07.45 320 อยุธยา-กรุงเทพ 08.00 09.40
321    กรุงเทพ-อยุธยา 12.00 13.40 322 อยุธยา-กรุงเทพ 14.10 15.30
323 กรุงเทพ-อยุธยา 19.00 20.40 324 อยุธยา-กรุงเทพ 21.00 22.40

ขบวนรถพิเศษปริมณฑล ธนบุรี-นครปฐม (ไป-กลับ 6 ขบวนต่อวัน)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง
331 ธนบุรี-นครปฐม 04.20 05.25 332 นครปฐม-ธนบุรี 05.45 06.55
333 ธนบุรี-นครปฐม 12.45 13.50 334 นครปฐม-ธนบุรี 14.00 15.05
335 ธนบุรี-นครปฐม 16.50 17.55 336 นครปฐม-ธนบุรี 19.00 20.05

ขบวนรถพิเศษปริมณฑล กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา (ไป-กลับ 6 ขบวนต่อวัน)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง
325 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา 21.00 22.25 326 ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ 09.05 10.30
327 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา 11.00 12.25 328 ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ 13.30 14.55
329 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา 16.35 18.00 330 ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ 18.30 19.55

โดยทั้งสามสถานี คือ สถานีอยุธยา นครปฐม และฉะเชิงเทรา จัดเป็นจุดเชื่อมโหมดการเดินทาง เพื่อให้จังหวัดใกล้เคียง สามารถบริหารจัดการนำประชาชนที่เดินทางโดยรถโดยสารต่าง ๆ มาเดินทางต่อกับขบวนรถไฟเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก

สรุปรวมจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถที่เดินเป็นประจำ อีกจำนวน 244 ขบวน และพ่วงตู้โดยสารเพิ่ม 1-2  ตู้ไปกับขบวนรถด่วนและขบวนรถเร็วให้เต็มหน่วยกำลังลากจูง จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละ 117,638 คน

  1. การรถไฟฯ ได้กำหนดขบวนรถขาเข้าสถานีกรุงเทพ (เที่ยวล่อง) ทุกขบวน หยุดส่งผู้โดยสารที่ที่หยุดรถยมราช เพื่อเพิ่มจุดเชื่อมต่อการเดินทาง โดยมีการจัดเต็นท์อำนวยการ ที่พักคอยการโดยสาร ไฟฟ้าส่องสว่าง การปรับปรุงชานชาลาที่ป้ายหยุดรถยมราช
  2. จัดให้มีรถ Shuttle Bus ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางที่สถานีกรุงเทพ ชุมทางบางซื่อ ที่หยุดรถยมราช วงเวียนใหญ่ ศาลายา โดยมีรถ Shuttle Bus หมุนเวียนรับผู้โดยสารตั้งแต่เวลา 05.00 – 18.00 น. ยกเว้นสถานีกรุงเทพ มีรถ Shuttle Bus ให้บริการถึงเวลา 21.00 น. โดย Shuttle Bus จะออกทุก ๆ 5 – 10 นาที หรือเต็มแล้วออก ส่วนสถานีธนบุรี สามารถเชื่อมต่อโดยเรือข้ามฟาก ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น

นอกจากนี้ได้อำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมที่สถานี ได้แก่ ห้องสุขา ไฟฟ้าส่องสว่าง พัดลมระบายอากาศ ที่เก็บขยะมูลฝอย ป้ายบอกทิศทาง ที่พักคอยการโดยสาร การปรับปรุงชานชาลา สถานที่จอดรถ การจัดหน่วยแพทย์พยาบาล ในด้านความปลอดภัยได้เพิ่มกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ดูแลประจำสถานีและบนขบวนรถ พร้อมทั้งประสานงานไปยังผู้บังคับการตำรวจรถไฟ เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยมากที่สุด

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปกับขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร หรือขบวนรถไฟฟรีที่ขยายอายุต่อไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สามารถนำบัตรประชาชนติดต่อขอรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางได้ที่สถานีรถไฟ
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้ประกาศงดเดินขบวนรถนำเที่ยวกรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ กรุงเทพ – น้ำตกไทรโยค ในวันที่ 21 22 23 26 28 29 ตุลาคม 2560 และงดเดินขบวนรถจักรไอน้ำ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนCALL CENTER 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง