ซีพีเอฟ โชว์ความเป็นผู้นำการผลิตอาหารปลอดภัยใน Anuga 2017 พร้อมแสดงสินค้าอาหารของ Bellisio และ FoodFellas หลังซื้อกิจการ 

0
201

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดตัวความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารกว่า 120 รายการ ในงานแสดงสินค้าอาหารแบบครบวงจรที่ ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก Anuga 2017 ที่เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมันนี โดยจะเป็นการแสดงสินค้าร่วมกันเป็นครั้งแรกกับ FoodFellas และ เบลิซิโอ หลังจากซื้อกิจการในปีที่ผ่านมา

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก Anuga 2017 นับเป็นการเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 2 ของบริษัท โดยในปีนี้จะเป็นการนำเสนอบูธภายใต้แนวคิด “Lead the Way to Sustainability” เพื่อเป็นการแสดงความเป็นผู้นำในฐานะผู้ผลิตอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาและการผลิตอย่างยั่งยืน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ปัจจุบัน ซีพีเอฟ ลงทุนและขยายฐานการผลิตไปยัง 16 ประเทศ และส่งออกไปยัง 30 ประเทศใน 5 ทวีป ทั้งยังมีการควบรวมกิจการกับบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงปีนี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น อังกฤษ และเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจทั้งในด้านการผลิตและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและลดอุปสรรคทางการค้าได้เป็นอย่างดี

นายสุขวัฒน์ กล่าวว่า ในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรระดับโลก Anuga 2017 ซีพีเอฟ ภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหลากหลายร่วมกับบริษัท Bellisio Parent LLC ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานแบบ Single Serve ของสหรัฐอเมริกา และบริษัท FoodFellas Ltd ซึ่งเป็นธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส (food service supplier) ของประเทศอังกฤษ ด้วยการนำเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารจากทั่วโลก ซึ่งแต่ละบริษัทมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองและกลุ่มเป้าหมายลูกค้าแตกต่างกัน

สำหรับสินค้าที่ ซีพีเอฟ นำไปแสดงในงาน Anuga 2017 นอกจากสินค้าแบรนด์ ซีพี แล้ว ยังมีแบรนด์สินค้าของ Bellisio ประกอบด้วย Michelina’s, EatingWell, So Right, Boston Market, Atkins, Snakmandoo, Chili’s, EAT และแบรนด์ที่เป็นคู้ค้าของ FoodFellas เช่น Kepak Group, Big Jake’s, D Damhus, AvoGrande,  ComidaLatina, Ovation, McCrum, Cheesecake, Pomone, Shaws ประกอบด้วยสินค้าอาหารหลากหลายรายการ ทั้งอาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารพร้อมรับประทาน เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ และซี่โครงหมู รวมไปถึงเครื่องปรุงรส และเครื่องเทศต่าง ๆ

“ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารครบวงจรชั้นนำระดับโลก ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะด้านคุณภาพอาหารปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การผลิตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ ครัวของโลก” นายสุขวัฒน์ กล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ของ ซีพีเอฟ ได้รับการรับรองมาตรฐาน QS (Quality Scheme) จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยสำหรับการบริโภค และเป็นมาตรฐานสูงสุดสำหรับการรับรองความปลอดภัยอาหารเพื่อผู้บริโภคชาวเยอรมัน ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในยุโรปอย่างแพร่หลาย ที่สำคัญมาตรฐาน QS ยังมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมาก เน้นกระบวนการผลิตที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในระดับสูงต่อตัวสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยปฏิบัติตามหลัก Animal welfare และ Animal Health

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังเป็นผู้ผลิตอาหารที่ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มตลาดใหม่ (Emerging Market) ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes หรือ DJSI) 3 ปีต่อเนื่องกัน และยังเป็นภาคีในข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact หรือ UNGC) เพื่อเดินตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ตลอดทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อมสากล เช่น โครงการความร่วมมือระดับสากลในการพิทักษ์มหาสมุทร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Seafood Business for Ocean Stewardship) และโครงการปฏิรูประบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพที่ดี (Food Reform for Sustainability and Health’ หรือ FReSH)  ที่สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) และมูลนิธิอีท (EAT Foundation) เป็นแกนนำ./