กทท. จัดพิธีปล่อยเรือ “ท่าเรือ 124” ลงน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

0
185

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดพีปล่อยเรือ “เรือท่าเรือ 124” โดยมีนางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ กกท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกรรมการ กทท. ผู้บริหารระดับสูง กทท. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี ณ ท่าเทียบเรืออู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

กกท. ได้จ้างเหมาบริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด ต่อเรือลากจูง “เรือท่าเรือ 124” โดยมีความยาวตลอดลำ 32 เมตร ความกว้างกลางลำ 11.50 เมตร ความลึกกลางลำ 5.30 เมตร กินน้ำลึกสูงสุด 4.27 เมตร ใช้เครื่องจักรใหญ่ Niigata 1600 HP @ 1100 RPM. จำนวน 2 ชุด ความเร็วสูงสุด 12 น็อต เครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 180 KW จำนวน 2 เครื่อง External Fighting with 2 monitor guns พร้อมเครื่องช่วยในการเดินเรือ เรดาร์ ขนาดระยะ 72 ไมล์ทะเล และ GPS เพื่อใช้ทดแทนเรือลากจูง “เรือท่าเรือ 107” ที่เสื่อมสภาพลงและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 46 ปี ซึ่งเตรียมจะปลดประจำการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ กกท. ในการลากจูงเรือสินค้าเข้าเทียบท่าในอาณาเขตความรับผิดชอบของ กกท. ให้สามารถเข้าและออกจากท่าเรือได้อย่างสะดวก รวมเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

 

ทั้งนี้ กกท. ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการขนส่งทางน้ำและบริหารจัดการองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการให้บริการตู้สินค้ามาใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการให้บริการที่มีความทันสมัยเทียบเท่าท่าเรือชั้นนำอื่นๆ ของโลก