1 พ.ย.นี้ เปิดลงทะเบียนตลาดประชารัฐกว่า 6 พันแห่งทั่วประเทศ หวังสร้างผู้ค้ารายใหม่กว่าแสนราย

0
293

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการก่อนหน้านี้ เพื่อให้เกษตรกร โอทอป เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหารหาบเร่แผงลอย ได้มีพื้นที่ขายสินค้า โดยจะมีตลาดที่จะให้ประชาชนเข้าไปค้าขายเพิ่มขึ้นจำนวน 6,447 แห่ง เพิ่มผู้ค้ารายใหม่ได้จำนวน 102,844 ราย ซึ่งจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ค้ารายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. นี้ และผู้ค้ารายใหม่จะเริ่มขายสินค้าได้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป

สำหรับพื้นที่ตลาดจำนวน 6,447 แห่ง แบ่งได้ดังนี้ 1.ตลาดประชารัฐ โดยเป็นตลาดขององค์การตลาดจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพฯ, ตลาดบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และตลาดลำพูน จ.ลำพูน รองรับผู้ค้ารายใหม่ได้ 847 ราย 2. ตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ โดยกรมการพัฒนาชุมชน เพิ่มวันทำการตลาดอีก 1 วันครอบคลุมพื้นที่จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศจำนวน 2,155 แห่ง รองรับผู้ค้ารายใหม่จำนวน  21,550 ราย 3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เป็นตลาดที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 3,822 แห่ง รองรับผู้ค้ารายใหม่ได้ 45,864 ราย  4. ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ในพื้นที่เป้า 14 แห่งใน กทม. รองรับผู้ค้ารายใหม่ได้ 11,033 ราย  โดยดำเนินการเปิดตลาดไปแล้ว 5 แห่ง คือ ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม, หน้าภัตตาคารกุ้งหลวง, บริเวณใกล้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, ลานจอดรถข้างสวนลุมพินี และพื้นที่ตรงข้ามวัดสุทธิวราราม 5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ใช้พื้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด หน้าที่ว่าการอำเภอ สถานที่ราชการที่มีศักยภาพและสถานที่ท่องเที่ยวอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง รวม 76 แห่ง รองรับผู้ค้ารายใหม่จำนวน 15,200 ราย 6. ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด จะใช้พื้นที่ของห้างสรรพสินค้าเปิดให้เกษตรกร ผู้ประกอบการระดับชุมชน มาค้าขายอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง จำนวน 76 แห่ง  รองรับผู้ค้ารายใหม่ได้ 3,800 ราย 7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้พื้นที่บริเวณหน้าธนาคาร 147 แห่ง รองรับผู้ค้ารายใหม่ 1,470 ราย และ 8.ตลาดประชารัฐต้องชม พื้นที่ดำเนินการคือ ตลาดน้ำ และตลาดในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดละ 1 แห่ง รวม  154 แห่ง รองรับผู้ค้ารายใหม่ได้ 3,080 ราย

สำหรับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 562.18 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้วจำนวน 115.48 ล้านบาท  และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 446.7 ล้านบาท