SME Development Bank สัมมนา “เติมเงินทุน SMEs มุ่งสู่มาตรฐาน เทคโนโลยี 4.0” กรุงเทพฯ

0
192

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา “เติมเงินทุน SMEs มุ่งสู่มาตรฐาน เทคโนโลยี 4.0” โดย ธพว. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (IEC) และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central Lab Thai (แล็บประชารัฐ) เพื่อเติมแกร่งให้แก่ลูกค้าธนาคารและผู้ประกอบการ SMEs ก้าวทันโลกเศรษฐกิจยุคดิจิตอล ยกระดับด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยี เสิร์ฟความรู้ควบคู่การสนับสนุนเข้าถึงถึงแหล่งทุน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน พร้อมทั้งภายในงานยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าธนาคารร่วมออกบูธนำสินค้ามาแสดง ณ สำนักงานใหญ่ SME Development Bank