ขสมก. – รฟท. ยันความพร้อมให้บริการหักค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันพรุ่งนี้

0
196

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ขสมก. เปิดเผยว่า ขสมก. ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะเริ่มให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้บริการรถเมล์โดยสารโดยหักค่าเดินทางภายในบัตรคนละ 500 บาทได้ โดยขณะนี้ในส่วนของ ขสมก.ได้มีการติดตั้งเครื่อง EDC แล้วจำนวน 100 คัน และเป็นเครื่องหักเงินแบบโมบายอีกจำนวน 250 คัน ภายในสองสัปดาห์ข้างหน้าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จอีกจำนวน 250 คัน รวม 600 คัน โดยในระหว่างนี้ผู้ใช้บริการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับรถเมล์ที่ยังไม่มีการติดตั้ง EDC พนักงานเก็บค่าโดยสารก็จะทำการจดบันทึกไว้ ซึ่งก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแม้จะมีการใช้เงินค่าเดินทางเกินกว่าที่ได้รับในแต่ละเดือนไปบ้าง เนื่องจากวงเงินภายในบัตรจะใช้บริการได้ ภายในเดือนนั้นๆ ไม่มีการทบยอดเงินภายในบัตรไปใช้ในเดือนต่อไปแต่อย่างใด

ด้าน นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะเริ่มใช้บริการรถไฟตามที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป โดยขณะนี้ทราบว่าเงินที่จะช่วยเหลือผู้ใช้บริการคนละ 500 บาทนั้นได้มีการโอนเงินเข้าสู่ระบบและจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

สำหรับเครื่องตัดเงินภายในบัตรหรือ EDC นั้น การรถไฟฯ ได้มีการติดตั้งจำนวน 444 สถานี เป็นที่เรียบร้อยจำนวน 532 เครื่อง  เนื่องจากบางสถานีซึ่งเป็นสถานีใหญ่จะมีการติดตั้งมากกว่าหนึ่งเครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการ

ทั้งนี้ในส่วนของการรถไฟฯ เห็นว่าการเริ่มต้นให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากจะส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการแล้ว ในส่วนของการรถไฟฯ เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ทั้งในแง่ที่โครงการ สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ตรงเป้าหมาย รวมทั้งช่วยเรื่องของกระแสเงินสดให้ทุกสถานีสามารถหักเงินผ่านบัตรและมีกระแสเงินสดเข้า ซึ่งจะช่วยให้รถไฟมีผู้ใช้บริการสม่ำเสมอ และเพิ่มขึ้น กระจายตามสถานีต่างๆ ในแต่ละเดือนด้วย