บางจากฯ คว้า 2 รางวัลด้านความยั ่งยืนยอดเยี่ยม ในงาน SET Awards 2017

0
127

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลบริษัท
จดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards 2017) แก่นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความโดดเด่นอย่างชัดเจน โดยเป็นการยกระดับจากรางวัล
ด้านรายงานบรรษัทภิบาลและรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สามารถสะท้อนการบูรณาการด้านความยั่งยืนในธุรกิจได้อย่างครอบคลุม

และนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล Thailand
Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่3 หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน แก่นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงกลั่น บริษัท บางจากฯ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีMarket Capระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Sustainability Awards 2017 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อเร็วๆ นี้