ทช.ผนึกญี่ปุ่นร่วมแก้จุดเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน

0
242

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOCon Road Safety) ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นำร่อง (Field Survey) ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บ้านท่ามะปรางค์ อำเภอวังน้ำเขียว,ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านลำลูกกา ตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีในการนี้มี นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 นายจิรนันท์ ประกอบไวทยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 ตลอดจนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ทช.ยังมีแผนดำเนินงานมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงให้เสร็จก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีแผนการดำเนินงาน ได้แก่ การลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยจุดอันตรายและจัดทำรายงานพร้อมแบบปรับปรุง ทั้งนี้ หลังจากเทศกาลปีใหม่ 2561 ทช.จะประเมินผลการปรับปรุงความปลอดภัยจุดเสี่ยงทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาเพิ่มต่อไป