บ้านปู เพาเวอร์ฯ เสริมทัพธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในญี่ปุ่น เดินหน้ายุทธศาสตร์ Greener & Smarter

0
370
DCIM/PANORAMA/100_0232/DJI

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น อันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อขยับสู่เป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้มากกว่า 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยมีพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2568 

นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 13 โครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการยามางาตะ ไออีเดะ (Yamagata Iide) ขนาดกำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ที่เพิ่งลงนามสัญญาพัฒนาโครงการไป จึงทำให้เรามีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 233.3 เมกะวัตต์ โดยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว (Commercial Operation Date: COD) 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโอลิมเปีย (Olympia) ฮิโนะ (Hino) และอวาจิ (Awaji) มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวม 12.6 เมกะวัตต์ สำหรับอีก 10 โครงการที่กำลังก่อสร้างและพัฒนาจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561-2563 และโครงการยามางาตะ ไออีเดะ จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2566

“ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสร้างการเติบโตในประเทศญี่ปุ่น เพราะกลุ่มบ้านปูฯ มีกลยุทธ์กระจายการลงทุนทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในระยะยาว และมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับประเทศญี่ปุ่นมากว่า 20 ปี ในขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็มีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศและลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ24 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในปี 2573 เราจึงมองว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน และมั่นใจว่า โครงการต่างๆ ของเราในประเทศญี่ปุ่นจะสามารถเปิดดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่วางไว้” นายวรวุฒิ กล่าวเสริม

ปัจจุบัน บ้านปู เพาเวอร์ฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมด 27 โครงการ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 14 โครงการ และอยู่ระหว่างการพัฒนา 13 โครงการ ในประเทศไทย สปป.ลาว จีน และญี่ปุ่น ส่วนกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนจากโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 รวมอยู่ที่ 2,068 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป 1,903 เมกะวัตต์เทียบเท่า และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 165  เมกะวัตต์

“ในฐานะ Regional Player บ้านปู เพาเวอร์ฯ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก ที่มีศักยภาพทางการเติบโตด้านการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ที่สำคัญบ้านปู เพาเวอร์ฯ ไม่เพียงมุ่งขยายการลงทุนในประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเรามีปณิธานที่จะเป็นพลเมืองที่ดี มีส่วนช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นกรอบแนวทางที่เรายึดปฏิบัติเสมอมา” นายวรวุฒิ กล่าวปิดท้าย